6802

Překážky nevědomosti
se ti klaní,
protože ses stal studentem
školy světla moudrosti.

6804

Máš tak moc nepřátel,
protože nežiješ
v univerzální jednotě blaženosti
své duše.

6805

Neobracej stránky minulosti,
chceš-li, aby mysl inspirace
a srdce aspirace
byly tvými důvěrnými přáteli.

6806

Milovník Boha a hledající pravdy
má schopnost
zachránit dokonce ty,
kdo ztratili veškerou naději.

6807

Upadlý život
nemusí
a nemůže být
upadlý navždy.

6808

Nešiř fámy
a své realizaci Boha.
Ani Bůh ani lidé
to neocení.

6810

Jsi to ty, kdo jsi vykopal
hrob neposlušnosti.
A proto jsi to ty,
kdo bude na tomto hrobě spálen.

6811

Nemysli si,
že každý má,
nebo bude v blízké době bude mít,
schopnost komunikovat pravidelně s Bohem.
Nemožné!

6812

Nemůžeš se podívat,
že ses stal
nejžalostnější obětí
svých vlastních ničivých skutků?

6815

Můžeš-li si během dne
udržet ve své mysli
čisté myšlenky,
budeš v noci požehnán
společností andělů.

6816

Chci jedinou věc:
nikdy nedovolit své mysli,
aby byla ochromená nečistotou.

6817

Buď ostražitý, buď ostražitý,
chceš-li být na zemi
reprezentantem Boha.
Jinak budeš přinucen
ponořit se zpět
do temného spánku svého života.

6818

Jestliže je tvé vitálno statečné
a tvá mysl čistá,
nevidím důvod,
proč by ses nemohl poměřit
se Standardem Nejvyššího.

6820

Rozdíl mezi tebou a Bohem
je tento:
Bůh odpouští,
ale nezapomíná.
Ty ani nezapomínáš
ani neodpouštíš.