7501

Plné svítání
poslušnosti srdce
nabízí životu
den dokonalosti.

7502

Baldachýn meditace
tě může a bude chránit,
jsi to ale ty,
kdo si ho musí pořídit.

7503

Bůh chce,
abys miloval a cenil si
Jeho neočekávaných Návštěv.

7505

Obdivuji, uctívám a miluji
krásu, čistotu a božskost
jeho dětské aspirace.

7506

Démon neposlušnosti
zničil jeho život,
vnitřní i vnější.

7507

Světlo moudrosti ví,
jak zároveň osvítit
i strávit.

7508

Pochybující mysl
není nic jiného,
než rostlina nejistoty.

7509

Ne jako mysl,
srdce bez dechu soutěží
v závodě sebepřekonávání.

7510

Pustá nejistota
je důvěrným přítelem
lidské mysli.

7511

Všichni bychom si měli zasloužit
oslavu výročí
své vlastní aspirace.

7512

Nemluvě o Bohu,
dokonce ani člověk nemůže ignorovat
oduševnělou žádost.

7513

Každý hledající Boha
se bude nakonec těšit
z pádu nadřazenosti pochybnosti.

7514

Jeho celý život je spoutaný
jeho nezrozeným a nesmrtelným
zmatením mysli.

7515

Pacient v Boží Nemocnici Srdce:
to je to, čím má být vždy
moje mysl.