7417

Běda,
je zcela ztracen
mezi potřebami svého srdce
a nenasytností své mysli.

7418

Přišel jsi k Bohu
se zvědavostí své mysli.
Bůh ti dává
své Božské zářící Srdce.

7419

Možnost
se nemůže vyčerpat.
Stejně tak nevyhnutelnost
nemůže být zničena.

7420

Žádné dopisy
se stoupající modlitbou
a pláčem tvého srdce
nepřijdou z Nebe zpět
bez odpovědi.

7421

Chceš ve svém srdci mír?
Modli se pro ticho
ve své mysli.

7422

Ačkoliv se tvá mysl
vzdala cesty ozářené sluncem,
srdce ozářené sluncem
to s tvou myslí nevzdalo.

7423

Ne jak zpíváš,
ale pro Koho zpíváš,
má nejvyšší důležitost.

7424

Bůh pomohl mému srdci
letět nahoru.
Já jsem pomohl své mysli
se potopit.

7425

Nezapomeň ve svém životě zasvěcení
každý den počítat
Boží požehnané, nespočetné Zázraky.