7601

Naučil jsem se novou píseň:
Můj život se stane
dokonalým dosažením
mého srdce.

7602

Mysli,
jednou pochopíš,
proč ti nedovoluji,
abys pochybovala o lidstvu.

7603

Bůh nezná aspoň jednu věc.
Neví, jak nenávidět Sebe,
věc, kterou všechny lidské bytosti
tak dobře znají.

7605

Buď srdcem trpělivosti
a životem dynamismu.
Bůh tě bude bude milovat víc.

7606

Žádný poplatek není potřeba
ke vstupu
do Božího soucitného Srdce.

7607

Mé srdce,
jsem zarmoucen
nečekaným zánikem
tvého života aspirace.

7608

Srdce-tlumočník
je pro lidskou mysl
vynikající v tlumočení
Božích myšlenek o Bohu.

7609

Aspirace
musí poslouchat
realizaci.

7610

Všechny větve stromu tužeb
jsou ničením.
Strom aspirace
má čtyři větve:
lásku,
oddanost,
odevzdanost
a dokonalost.

7611

Proč riskuješ ztrátu
své neuvěřitelně omezené
životní energie?

7612

Naplnění
života tvých tužeb
je mimo sféru
duchovnosti.

7613

Čím více jíš
jídlo víry,
tím bližší jsi Bohu.

7614

Nechci vidět
tvůj dobře známý obličej
frustrace.
Chci vidět
tvé srdce aspirace.

7616

Odpovědnost
prodloužila jeho život
a posílila jeho srdce.