7619

Má mysli,
kvůli tobě
mám stále trable
se zklamáním.

7620

Tvou hlučnou mysl
dokáže utišit
jedině tvůj šíp koncentrace.

7621

Srdce aspirace
má volný pas ke vstupu
do dokonalosti Nebe.

7622

Není žádná propast
mezi pláčem aspirace
jeho srdce
a úsměvem zasvěcení
jeho života.

7623

Můžeš to také udělat!
Můžeš se tím také stát!
Je naprosto zbytečné,
abys něco předstíral.

7624

Myslel sis,
že o božství nic nevíš.
Teď nejsi ničím jiným než
Božstvím samotným.

7625

Byla doba,
kdy ses bál lži.
Teď se lež bojí
tvé aspirace.

7627

Nevyhýbej se věcem,
ale přeměň ty,
které je třeba změnit.