7701

Hned, jak zasvitne den mého srdce,
budu považovat svého vnitřního Pilota
za svého vlastního, zcela vlastního.

7702

Boží přípravu v sobě
jsi neviděl.
Ale svou dokonalost před světem
uvidíš.

7703

Máš mír mysli.
To znamená,
že miluješ Boha bezpodmínečně.

7704

Toužím se stát velkým.
Aspiruji se stát dobrým.
Odevzdávám se stát dokonalým.

7705

Nebuď smutný!
Bůh určitě udělá
něco výjimečného
s tvým zklamáním.

7706

Tak dlouho nechci vědět,
kdo je Bůh,
dokud budu vědět,
že Bůh je pro mě.

7707

Zeptej se své mysli,
jak daleko jsi od Boha.
Zeptej se svého srdce,
jak blízko jsi k Bohu.

7708

Jeho pochybující mysl
ho odrazuje.
Jeho neochotná mysl
ho zklame.

7709

Pamatuješ si,
že kdysi jsi
Boha jen miloval,
a ani sis nepředstavil možnost
stát se jiným Bohem?

7710

Udělal jsi pravý opak toho,
co jsi slíbil.
Zradil jsi své srdce.

7711

Sebezájem
nemůže odpočívat
v srdci blaženosti míru.

7712

Nerozumíš,
proto kritizuješ.
Kritizuješ.
Proto zůstaneš
nenaplněný.

7713

Skrýváš svou nevědomost,
a jako by toho nebylo dost.
Proč ji ještě musíš chovat
bezvýhradně jako poklad?

7714

Máš-li vnitřní odvahu,
budeš moci uvěřit,
že Bůh je pro tebe.