7801

Po celou dobu jsem snil
jeden vysoký sen:
Uspokojení Boha ve mně.

7802

Protože dosud žiji
život tužeb,
vše co nabízím,
mi Nebe vrátilo.

7803

Jeho život odevzdanosti
kráčí rychle,
velmi rychle,
po cestě blaženosti pokroku.

7804

Jak můžeš,
proč bys měl
obviňovat svět,
když jsi sám
plně odpovědný za své,
tebou vytvořené trápení?

7805

Se svým životem hlouposti
se obrátil k Věčnosti,
aby naplnila jeho život tužeb.

7806

Srdce hledajícího
pluje vpřed
k moři zítřejší blaženosti.

7807:

Říci ne
světu tužeb
vyžaduje hrdinské srdce.

7808

Z čeho se těší nejvíc,
jsou jeho Boží sny,
dokonce i když je zcela probuzen.

7809

Nesnaž se přivést
lidskou mysl do Nebe.
Neuspějěš!
Pros Nebe,
aby sestoupilo
do člověka.
Uspěješ!

7811

Má duše uvěznila
mou pochybující mysl za to,
že tvoří překážky
soucitnému Oku Vize mého Pána.

7812

Co utěší jeho hloupou mysl?
Zajisté ne osvícení,
ale halucinace!

7813

Každý vysoký sen člověka
je Boží vlastní
sebepřekonání.

7815

S dychtivým srdcem
hledám plný rozkvět
svého života aspirace.

7816

Příbytek sebedávajícího světla
je zároveň krásný
i mocný.