8501

Existuje jen jediná cesta:
musíš milovat jen Boha
Božím vlastním Způsobem.

8502

Svět těla má rád
svobodu od nadvlády
vládce-letargie.

8503

Jeho mysl není nikdy připravena
přijmout laskavé pozvání
od pravdy.

8504

Ve světě duší
nejsou žádná volání na velkou vzdálenost.
Jsou tam jen místní volání.

8505

Talíř nedokonalosti života
byl vždy
překvapivě plný.

8506

Mluvčí pochybnosti všude
mocně káže,
dokonce i na konferenci víry.

8507

Život pokušení
bude nakonec přinucen
nést prapor zklamání.

8508

Každou chvíli
aspiruj uvnitř, aspiruj vně,
jinak nebude tvá mysl ničím jiným
než ohnivou bouří pochybnosti.

8509

Touha a pokušení
jsou dvě rozdílné věci
jen podle jména.
Ve skutečnosti jsou jedním.

8510

Život úspěchu
nemůže být docela často
oddělen od slepé pýchy.

8511

Život požitku
bude mít bezpochyby
smutný vedlejší účinek.

8512

V cirkuse života
hraje obvykle vitálno
roli klauna.

8513

Obrať své toužebné myšlenky
na mocnou sílu vůle.

8514

Každý den musíš dovolit moudrosti,
aby mohla bez jakýchkoliv překážek
vstoupit do pokoje tvé mysli.