19.

Jadi nahi pai e chalar pathe
Nitya nutan bal
Tabu dhan jash man kichu nahi chai
Amara tarun dal

Even if we fail to muster
A new supply of strength
At each hush-gap,
We, the ever-blossoming souls,
Shall not permit ourselves
To be name-fame-beggars.

I když se nám nepovede shromáždit
novou zásobu síly v každé pomlce dechu,
my, vždy rozkvétající duše, nedovolíme,
abychom byli žebráky jména a slávy.

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »