32.

Sahas anane diye sakalere
Nitya nutan bal
Jyotir jyotite dubiya jaibo
Amara tarun dal

To each and every soul,
Smiling we shall offer
Our hearts' newness-strength.
We, the ever-blossoming souls,
Shall dive deep
Into the Heart of
Infinity's Light.

Všem a každé duši, usmívajíc se,
nabídneme sílu novosti svých srdcí.
My, vždy rozkvétající duše,
se ponoříme hluboko do Srdce
Světla Nekonečnosti.

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »