36.

Jyotir jyotite dubiya rayecho
Haiya apana hara
Taba pada tale shanti peteche
Kato je bandha kara

O Lord of the ever-transcending Beyond,
You are discovered Self-amorous
In Your birthless and deathless Light.
At Your Feet
All utterly lost human souls
Have found their Peace-Haven.

Ó Pane vždy překračujícího Světa Za,
jsi odhalen milující své Já
ve Svém nezrozeném a nesmrtelném Světle.
U Tvých Nohou všechny zcela ztracené lidské duše
nalezly své Útočiště Míru.

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »