Jak se může můj život stát opravdovým uměleckým dílem?

Sri Chinmoy: Pouze skrze sebedávání. Kdykoli něco děláš, ciť, že dáváš něco ze sebe. Jednou jsem ti řekl, že když dáš u vás v obchodě zákazníkovi sklenici džusu, musíš jedenkrát — aspoň jedenkrát — vyslovit v duchu jméno Nejvyššího. Ciť, že nedáváš pouze nějakou tekutou věc a papírový pohárek nějakému člověku. Ne. Musíš cítit, že jej dáváš samotnému Nejvyššímu, Tomu, koho vzýváš a koho zbožňuješ. Když cítíš, že to dáváš samotnému Nejvyššímu, tehdy přirozeně přichází nejvyšší oddanost a odevzdanost. V tu chvíli vstupuje celá tvoje existence do Nejvyššího v tomto člověku.

Nejlepší formou umění je sebedávání s jasnou vizí toho, komu se dáváš. Ty se nedáváš tomu člověku, ale živoucímu ztělesnění Nejvyššího nebo Nejvyššímu samotnému, jehož vidíš uvnitř této osoby. Pokud nabídneš sám sebe tímto způsobem, každou vteřinu se každá tvoje činnost stává nejvyšším uměním a život samotný se stává nejvyšším uměním.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Život umění a světlo duše.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Život umění a světlo duše, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »