Co je matčinou povinností při výchově dětí?

Sri Chinmoy: Matčinou povinností je naučit děti, jak se modlit, jak být prosté, upřímné a milující. To je několik věcí, které by matka měla považovat za svou svatou povinnost při výchově svých dětí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dětské srdce a dětské sny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 3026th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dětské srdce a dětské sny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »