Myslíte si, že na děti nepříznivě působí, mají-li jen jednoho rodiče? A pokud ano, jak?

Sri Chinmoy: Skutečnost, že mají děti jen jednoho rodiče, je většinou ovlivní. Děti chtějí mít otce i matku. Jen tehdy cítí, že je rodina úplná. Na druhou stranu jsme ve stovkách případů viděli, že otec dokáže dětem projevovat náklonnost a lásku obou — otce i matky, nebo že má matka schopnost nabídnout i lásku, kterou děti očekávají od svého otce. Pokud otec nežije, od matky se přirozeně očekává, že bude nabízet i otcovu lásku, a matka ji musí nabízet. A není-li naživu matka, otec musí hrát matčinu roli.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dětské srdce a dětské sny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 3026th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dětské srdce a dětské sny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »