Část druhá:...a pro děti

Mám stovky přátel. Většinou jsou to dospělí. Mnohem více než společnosti svých dospělých přátel si ale cením dětské společnosti. Proč? Protože děti jsou veškerým srdcem. Jsou veškerou radostí.

Dětem nabízím toto poselství:

„Moji mladí přátelé, víte, že existuje Osoba, která vás miluje nekonečně více, než vás miluje váš nejlepší přítel? Chcete vědět Jméno této Osoby? Jmenuje se Bůh.

Víte, že existuje Osoba, která vás miluje nekonečně více, než vás milují vaši drazí rodiče? Chcete znát Její Jméno? Jmenuje se Bůh.

Víte, že existuje Osoba, která vás miluje nekonečně více, než milujete sami sebe? Chcete znát Její Jméno? Jmenuje se Bůh.

Chcete, abych to dokázal? Je velmi snadné to dokázat. Váš nejlepší přítel nikdy necítí, že jste tak velcí jako Bůh. Ale Bůh vždy cítí, že jste velcí jako On.

Vaši rodiče nikdy necítí, že jste tak dobří jako Bůh. Ale Bůh vždy cítí, že jste tak dobří jako On.

Nikdy jste nevěděli, že jste dalším Bohem. Ale Bůh ví, že jste dalším Bohem, a vždy vám to říká. Abyste však slyšeli Jeho Hlas, musíte se s láskou modlit každé ráno a každý večer. Požádejte prosím své rodiče, aby vás naučili, jak se modlit. Budete-li se modlit každý den, ujišťuji vás, že jednoho dne uslyšíte Boží Hlas. A pak to, co jsem vám právě řekl, budete sami moci slyšet přímo od Boha.

— Sri Chinmoy

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dětské srdce a dětské sny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 3026th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dětské srdce a dětské sny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »