Jak mohu být hodnou holčičkou?

Sri Chinmoy: Každé ráno požádej Boha, aby ti dal sílu a poslušnost, které potřebuješ k tomu, abys poslouchala své rodiče. Budeš se modlit k Bohu, aby požehnal tebe i tvé rodiče. Požádáš Boha, aby s tebou a kolem tebe byl dvacet čtyři hodin denně.

Když při své modlitbě mluvíš s Bohem, vždy považuj Boha za bytost tvého věku a úrovně. Jestliže jsou ti čtyři roky, potom ciť, že Bohu jsou čtyři roky. Pokud cítíš, že ti Bůh není ani podřazený, ani nadřazený, může ti říci, jak můžeš být hodná.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dětské srdce a dětské sny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2006.

Toto je 3026th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dětské srdce a dětské sny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »