Smysl lidského života1

Smyslem zvířecího života je hledání individuality a oddělenosti. Smyslem lidského života je hledání jednoty namísto pocitu oddělenosti. Smyslem božského života je hledání dokonalosti — dokonalosti ve vnitřním světě, dokonalosti ve vnějším světě, dokonalosti v celém Božím stvoření. Smyslem Života Nejvyššího je hledání uspokojení, uspokojení, které sytí skutečnost těla Jeho stvoření a skutečnost duše Jeho vždy přesahující Vize.

Zvířecí život je vždy ničivý. Lidský život je vždy pochybovačný. Božský život je vždy oduševnělý. Život Nejvyššího je vždy plodný.

Zvířecí život mi říká, že všechno získám bojem. Lidský život mi říká, že všechno mohu získat, když se stanu chytrým. Božský život mi říká, že když dám všechno, stanu se vším, čím se stát chci, a navíc potěším Boha Jeho vlastním Způsobem. Život Nejvyššího mi říká, že šířením jednoty se nejen stanu vším, ale budu také schopen nabídnout své stanutí se vším jako dar aspirujícímu lidstvu.


  1. EA 74. 18. července 1977, 19:40 — na cestě do Connecticut Sri Chinmoy Centra

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 354th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »