Mohl byste nám vysvětlit, co to je osvobození?

Sri Chinmoy: Osvobození znamená svobodu od strachu, svobodu od pochybností, svobodu od nevědomosti a svobodu od smrti. Jakmile přijdete na tento svět, stáváte se kořistí nevědomosti, strachu, omezení a pochybností. Avšak pomocí duchovního cvičení a vnitřního života vstupujeme do vědomí Božskosti. V něm začínáme růst a přijde den, kdy budeme v duchovním vědomí vnitřního života zcela upevnění. Nyní jsme polapeni nevědomostí, libujeme si v potěšení nevědomosti, avšak zasvitne den, kdy budeme od nevědomosti naprosto osvobozeni, a v okamžiku, kdy budeme osvobozeni od nevědomosti, budeme osvobozeni nadobro.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 412th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »