Poté, co jsem si uvědomila, že schopnost odevzdat se záleží z devadesáti devíti procent na Milosti, věnovala jsem část svého času na meditaci modlitbě pro Milost Boha a Gurua. Vzhledem k tomu, že jste řekl, že modlitba je nižší podobou oddanosti než meditace, říkám si, zda to, co dělám, stojí za to.

Sri Chinmoy: Nesmírně rád se dozvídám, že sis uvědomila skutečnost, že schopnost odevzdat se záleží z devadesáti devíti procent na Boží Milosti. To, že se modlíš pro Milost, je výborná věc. Došlo tu naneštěstí k malému nedorozumění. Neřekl jsem, že modlitba je nižší podobou oddanosti než meditace. Prohlásil jsem, že modlitba je nižší podobou aspirace a že příčka meditace je v duchovním životě zdaleka tou nejvyšší. Jelikož oddaně medituješ, nepochybně děláš správnou věc, když se také modlíš. Netřeba říkat, že tvoje úsilí stojí za to.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »