Jak vypadá zážitek Boha?

Sri Chinmoy: Boha můžeme vidět, cítit a uvědomovat si Ho jako samostatnou, zářivou bytost, nekonečně krásnější, než je lidská bytost. A na druhou stranu můžeme Boha zažívat jako nekonečné rozšíření Světla, Blaženosti, Síly nebo jakékoliv božské vlastnosti. Každý jednotlivec si uvědomí Boha v obou aspektech — v osobním i neosobním. Myslíme-li ale na Boha nejprve v Jeho osobním aspektu, je to snazší, protože právě nyní jsme v konečném. Představíme-li si Boha jako osobu, můžeme potom jít od formy k beztvarému aspektu. Myslet ale na něco beztvarého, na Boha jako nekonečnou expanzi, by bylo v této chvíli pouhé cvičení v mentální gymnastice. Realita v nás roste nejefektivněji, když jdeme správnou cestou od osobního Boha k neosobnímu Bohu.

Bůh má všechno. Ale když se dotknete Stromu-Boha, můžete získat zážitek Míru, zatímco někdo jiný získá zážitek Blaženosti. A tak vy řeknete, že Bůh je veškerým Mírem, a on řekne, že Bůh je veškerou Blažeností. Ale je to ten stejný Bůh, ten stejný Cíl. Během svého úsilí o dosažení Cíle jej můžeme vidět různými způsoby, ale jakmile ho jednou skutečně dosáhneme, uvidíme, že je vším. Budeme-li jej potom muset popsat, říci definici, popíšeme Strom-Boha v tom aspektu, který máme nejraději. Můžeme zažít cokoliv, ale v našem vyjádření, v našem odhalení odhalíme aspekt, který máme nejraději.

V mé koncepci není Bůh nikým jiným než námi samotnými, není oddělenou osobou. Bůh, o kterém se zmiňujeme, je naše nejvyšší a nejosvícenější část. Když na sebe v tuto chvíli pomyslíme, myslíme na své tělo, a ne na svou duši. Neustále se bohužel ztotožňujeme se svou nejnižší částí. Naše bytost je jako náš dům. Třetí patro vůbec nepoužíváme, většinu času trávíme v přízemí nebo v prvním patře. Jelikož tam trávíme nejvíce času, máme pocit, že přízemí je naší skutečností. Třetí patro nám také patří, jen si tam musíme dokázat najít cestu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 120th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »