Jaký je původní význam náboženství?

Sri Chinmoy: Původní význam náboženství byl, aby mohl člověk vidět, cítit a vědomě zasvětit svou existenci Jedinému, který existuje v mnohých; vidět Jediného v mnohých. Existuje mnoho zemí, mnoho vyznání, různé víry a sekty. Náboženství má toto všechno propojit. Náboženství má provést syntézu; má za cíl mezi náboženstvími všech zemí nastolit pocit jednoty. Po celé délce i šířce světa musí zpívat píseň jednoty. To je důvod, proč náboženství vstoupilo do bytí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 9.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 370th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 9, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »