Vítězství je tam, kde je Dharma

Gándhárí nejstarší syn, Durjódhana, si k ní přišel pro požehnání. Neřekla: „Modlím se za tvoje vítězství!“ ani „Vítězství bude tvoje!“ Ona řekla: „Tam, kde je Dharma, bude vítězství.“ Moc dobře věděla, že na druhé straně, u protivníků, byl Judhišthira, syn Dharmy, inkarnace Dharmy, kdo by měl zvítězit. Nemohla požehnat svému synovi říct: „Tvé bude vítězství.“ Takže řekla: „Tam, kde je Dharma, bude vítězství.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Komentář k Bhagavadgítě.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2010.

Toto je 22nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Komentář k Bhagavadgítě, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »