Sri Chinmoy, autor více než 1600 knih
Tato stránka se bude snažit nabídnout vám dílo Sri Chinmoye v celém rozsahu. V této chvíli obsahuje 1795 knih, časopisů a dalších spisů, z nichž je 531 přeloženo do češtiny. Některá díla jsou zatím přeložena jen částečně.

Hledej knihy podle názvu:

  • Promluvy a přednášky na universitáchvíce
  • Odpovědi na otázkyvíce
  • Poezie, aforismy a modlitbyvíce
  • Hryvíce
  • Příběhyvíce
  • Laskavá slova služebníkům světavíce
  • Příběhy ze života Sri Chinmoyevíce
Procházej anglické originály:
Procházej knihy Sri Chinmoye ve slovenštině

Dílo Sri Chinmoye

Promluvy a přednášky na universitách

Sri Chinmoy gives lecture in Oslo

Sri Chinmoy přednášel na řadě míst ve Spojených státech i po celém světě, včetně významných univerzit, jako je Harvard, Oxford, Yale, Cambridge či Tokijská univerzita. Na svých nesčetných přednáškách osvětlil moderním hledajícím základní principy jógy, duchovního rozvoje člověka a náboženství. S jeho prvními přednáškami v plném znění z let 1968-1970 se můžete seznámit v knize Světlo východu pro mysl západu.

Odpovědi na otázky

Sri Chinmoy answering questions

Během svého působení na západě (od roku 1964) Sri Chinmoy zodpověděl obrovské množství otázek o duchovním životě. Ve svých odpovědích často nabídl hledajícím jednoduché, přímé a mocné nástroje na řešení praktických situací každodenního života. Tyto odpovědi byly sesbírány a vydány například ve svazcích Sri Chinmoy odpovídá a Plamenné vlny.

Poezie

My Flute - a book by Sri Chinmoy

Již od svého mládí byl Sri Chinmoy neuvěřitelně produktivní básník - počet jeho publikovaných básní přesáhl 100 000. Jeho neuvěřitelně hluboké básně z raného mládí jsou obsaženy ve sbírce Má flétna.

Z pozdější básnické tvorby musíme zmínit jeho tři největší sbírky básní a aforismů:

Příběhy

Zahrada duše

Sri Chinmoy napsal nespočetně krátkých osvěcujících povídek, které zahrnují převyprávění tradičních indických příběhů stejně jako nové povídky zasazené do současného života. Ze sbírek povídek Sri Chinmoye nabízíme knihu Zahrada duše.

Hry

Syn - Sri Chinmoy

Sri Chinmoy napsal divadelní hry o životech některých velkých Avatárů, jako byli například Sri Kršna, Buddha, Kristus, Sri Ramakrišna nebo Sri Aurobindo, ve kterých citlivě projevuje podstatu jejich životů a učení. Duchovní vhled Sri Chinmoye pomáhá osvítit porozumění různých světových duchovních tradic.

Laskavá slova služebníkům světa

President Mandela with Sri-Chinmoy at the Presidential Mansion in Pretoria.jpg

Sri Chinmoy napsal mnoho knih na poctu světových osobností, ke kterým choval hluboký obdiv. Tyto knihy obsahují básně, mluví o významných úspěších a osvětlují osobnosti těchto velkých jedinců, jako je například prezident Michail Gorbačov, prezident Nelson Mandela a Matka Tereza.

Osobní zážitky

Sri Chinmoy running on track

Přestože Sri Chinmoy nenapsal svou autobiografii, nabídl nám ve svých knihách mnoho půvabných pohledů do svého dětství a mládí. Z pozdějších let v Americe s námi sdílí postřehy a anekdoty ze svého každodenního života v knihách jako je například Miluji nakupování.

Vybrané knihy

Sri Chinmoy byl výjimečně plodný autor, který napsal více jak 1600 knih. K získání hlubšího porozumění jeho duchovní filosofii a učení jsou jeho knihy dobrým startovním bodem.

Jóga a duchovní život

Jóga a duchovní život

Základní klasická kniha Sri Chinmoye o podstatě filozofie Jógy, východního mysticismu a moderní podobě duchovního života uprostřed západní společnosti. Obsahuje odpovědi na řadu otázek.

Meditace

Meditace

S jednoduchostí a srozumitelností, které jsou charakteristickým znakem knih Sri Chinmoye, vás tato kniha provede od začátečnické úrovně koncentrace až po pokročilá cvičení kontemplace. Každá kapitola navíc obsahuje zvláštní oddíl otázek a odpovědí.

Drahokamy štěstí

Drahokamy stesti

Drahokamy štěstí jsou pokladnice moudrosti a radosti – sbírka krátkých a hlubokých úvah, praktických cvičení a inspirujících aforismů, z nichž mnohé vychází vůbec poprvé. Kapitoly zaměřené na témata jako mír, nadšení, upřímnost či naděje vytváří pestrou tapisérii, v níž jsou vetkána pravá tajemství šťastného, naplněného života.

Everest aspirace

Everest Aspirace

Sbírka 100 různých život přeměňujících promluv, které nám Sri Chinmoy předal během 20 dní.Na stránkách této knihy promlouvá autor hlasem toho, kdo hledá Boha, ale zároveň i toho, kdo Boha nalezl, a vede tak srdce aspirujícího čtenáře k vrcholkům poznání sebe samého, k dosažení jednoty s jeho vlastním Zdrojem.