Více o Sri Chinmoyovi

sri_chinmoy.jpg

Sri Chinmoy se narodil ve východním Bengálsku v Indii v roce 1931. Jako autor 1550 knih, které byly během jeho života vydány, patří k neproduktivnějším spisovatelům v anglickém jazyce. Cílem jeho literární tvorby je vést čtenáře na jejich cestě k objevení sama sebe a ke štěstí, osvětlit starodávné učení duchovní moudrosti a vytyčit jasnou vizi k dosažení světového míru v naší době.

Sri Chinmoy se v roce 1964 přestěhoval do New Yorku, kde žil až do svého odchodu v říjnu 2007. Jeho první kniha Meditace: potrava pro duši byla vydána v roce 1970. Mnoho knih Sri Chinmoye vzniklo z jeho přednášek, které byly zaznamenány a přepsány do tištěné podoby. Toto zahrnuje přednášky z jeho mnoha turné po universitách, projevy ze sídla OSN a nespočetné množství odpovědí na otázky svých studentů a účastníků veřejných vystoupení.

Jako duchovní mistr byl Sri Chinmoy postaven před paradox jak odhalit pomocí literárního vyjádření to "nevyjádřitelné" – protože Nejvyšší Pravda leží daleko za možnostmi vyjádření pomocí slov a pojmů. Přesto však má literatura nespornou schopnost inspirovat, pozvednout a odhalit. Ve svém díle Sri Chinmoy zdůrazňuje, že realizace pravdy může nastat až v okamžiku, když jsou překonána mentální omezení. Avšak tím, že představíme vyšší ideály, může mysl pozvednout svůj zrak daleko za oblast své běžné úrovně. Abychom získali co největší užitek z jeho literárního díla, Sri Chinmoy nám doporučuje "číst srdcem" a tím zapojit a probudit svou intuici, cítění a vnitřní moudrost.

Sri Chinmoy zdůrazňuje, že to nejsou samotné knihy, které mohou osvítit mysl. Vznešené učení duchovnosti můžeme nejlépe přijmout v úplném vnitřním tichu během meditace, když máme ztišenu mysl a jsou zklidněny naše emoce.

Nejoblíbenější forma duchovních literatury Sri Chinmoye je poezie. Napsal o ní:

"Vždycky říkám, že člověk píše prózu, ale je to Bůh, kdo píše poezii v a skrze člověka." [1]]
- Sri Chinmoy

V pozdní literární tvorbě Sri Chinmoye je koncentrována jeho moudrost ve sbírkách básní a aforismů. V době svého odchodu Sri Chinmoy dokončil padesát tisíc básní a aforismů jako součást své sbírky Sedmdesát sedm tisíc stromů služby - z projektu 77000 básní, které začal psát v roce 1998. Dřívější sbírka 10000 básní nazvaná Deset tisíc milovaných květů byla dokončena v roce 1983, a další sbírka 27000 básní s názvem Dvacet sedm tisíc stromů aspirace byla dokončena v roce 1998.

"Aby napsal báseň, musí se básník přenést do sféry múz a tam se rozplynout. Musí být jako plamen, který spálí všechno, kromě sebe samého. " [2].
- Sri Chinmoy

Repertoár Sri Chinmoye zahrnuje mnoho povídek a her, které nabízejí poučná poselství o životě. Jsou často založena na tradičních lidových pověstech. Mnohé divadelní hry jsou o známých duchovních osobnostech. Hra Siddhartha se stává Buddhou bývá často dramatizována a je velmi oblíbená.

Dílo Sri Chinmoye bylo oceněno mnoha profesory a spisovateli po celém světě. Z ocenění, které dostal Sri Chinmoy za své literární dílo, uvádíme např. Gold Medal in Literature od International Academy of Lutece v Paříži a Literature Award of Excellence (1993) od UNSCR Society of Writers v OSN. Dostal také mnoho ocenění a čestných titulů za jeho přínos při šíření světového míru prostřednicvím literatury a dalších jeho aktivit.

Sri Chinmoy opustil tělo 11. října 2007. Přesto jsou stále publikovány jeho další nové knihy z dosud nezveřejněných materiálů a audio záznamů.

Odkazy

[1] Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 07, Agni Press, 1996

[2] Sri Chinmoy, Filosof-myslitel: mohutná věž mysli a básník-zřec: vůně chvil srdce na Západě, Agni Press, 1998