Zábavu si užívám, osvícení studuji, část 7

Návrat na obsah

Jak král hledal moudrou radu

Byl jednou jeden král, který měl velmi moudrého rádce. Radil králi mnoho, mnoho let a už byl starý. Když rádce cítil, že se blíží jeho smrt, řekl králi: „Už ti nebudu sloužit moc dlouho. Dělá mi velké starosti, kdo ti bude radit, až zemřu. Hodně jsem o tom přemýšlel a chtěl bych tě požádat, abys po mé smrti nechal ke dvoru přivést tři mladé muže. Všichni by měli být moudří. Až tyto muže trochu poznáš, jmenuj jednoho z nich mým nástupcem, svým hlavním rádcem.“

Brzy nato starý rádce zemřel. Král za něj nutně potřeboval najít náhradu. Pamětliv rady starého rádce, poslal král pro tři velmi moudré mladé muže. Pocházeli z různých koutů království. Když přišli, král jim řekl:

„Mám vážný problém a chtěl bych, abyste mi poradili, co bych měl udělat. Naši dva sousední králové se neustále hádají a soupeří spolu. Jeden z nich je rozhodně mnohem silnější než ten druhý, ať už jde o bohatství, armádu nebo velikost království. Ale slabší král to vynahrazuje mnoha velkolepými slavnostmi. Potíž je v tom, že mě oba chtějí mít za přítele, za spojence. Oba dva mi napsali, že budou velmi rádi, pokud se stanu jejich přítelem. Co mám teď dělat? “

Jeden z mladíků okamžitě odpověděl: „Ó králi, odpověď je jednoduchá! Měl byste se dát na stranu toho silnějšího. Jestliže se vám něco přihodí, jestliže vás někdo napadne, ten silnější vám pomůže.“

Král si radu beze slova vyslechl a pak se zeptal druhého uchazeče: „Co mi v tomto případě doporučuješ ty?“

Druhý muž řekl: „O králi, mýlí se! Mocným a bohatým lidem se nedá věřit. Jejich charakter velmi často za nic nestojí. Aby vás získali za svého přítele, slíbí, že vám pomůžou z jakékoli nešťastné situace. Ale takový člověk vám ve skutečnosti nikdy na pomoc nepřijde. Když jste v nouzi, bohatí a mocní lidé se jen vymlouvají. Říkají, že nemají čas vám pomoci nebo že mají na práci něco důležitějšího. Moje rada zní, abyste se nepřátelil se silnějším králem. Nabídněte své přátelství slabšímu. Slabí lidé mají většinou dobré srdce."

Král i tuto radu vyslechl mlčky. Nakonec se zeptal třetího mladíka: „Jaký máš názor ty? Jsi pro, abych se spřátelil se silnějším králem, anebo se slabším králem? “

Mladík řekl: „Ó králi, má rada zní takto: nepřátelte se ani s jedním — ať dobrým, nebo špatným, ať slabým, nebo silným. Oba dva králové teď chtějí vaši pomoc a přátelství, ale já mám pocit, že byste se neměl přiklonit ani k jednomu.“

„Co mám tedy dělat? “ zeptal se král. „Nechci zůstat sám, bez přátel"

Třetí uchazeč pokračoval: „Nebudete sám dlouho. Oběma králům řekněte, že se stanete jejich přítelem pod podmínkou, že se nejdříve spřátelí mezi sebou. Pokud vyřeší své spory, pokud přestanou bojovat a stanou se přáteli, jedině tehdy se stanete jejich přítelem. Jinak pokud se rozhodnete spřátelit se s tím silnějším, může vás oklamat. Až budete potřebovat jeho přátelství, možná vás opustí. A jestliže se spřátelíte se slabším, nedokáže vám pomoci, i kdyby měl dobré srdce. Nejlepší je nevybírat si ani jednoho, ale podpořit je, aby se nejdříve spřátelili mezi sebou. Když se spřátelí, nemáte se čeho bát. Všichni tři budete mírumilovní sousedé."

Jakmile král vyslechl tuto radu, věděl, že našel vhodného následníka starého rádce. Řekl mladíkovi: „Ty jsi ten pravý!"