Andělé

Návrat na obsah

1.

Andělé mluví a více šeptají. Andělé šeptají a více inspirují. Andělé inspirují a více září. Andělé září a více ochraňují.

2.

Velikost andělů zakrývá.
Dobrota andělů odhaluje.

3.

Fontánou sladkosti,
horou jasu,
je anděl.

4.

Anděl je nebeská vize krásy sestupujícího Boha. Anděl je pozemské poslání služby vzestupujícího Boha.

5.

Anděl žehná světu spánku mírem.
Anděl žehná světu snu blažeností.

6.

Anděl je krásou laskavého života a vůní soucitného srdce.

7.

Anděl nepřichází ke zrození sám, radost přichází také. Anděl nepřichází se smrtí sám, mír přichází také.

8.

Když medituji, starodávný mír anděla mne kolébá. Když se modlím, novodobý hlas anděla mne posiluje.

9.

Anděl pomáhá lidské mysli, aby byla cestou hledání Boha. Anděl pomáhá lidskému srdci, aby bylo cílem příchodu Boha.

10.

Bezprostřední dotek anděla se může stát trvalým základem všech ctností srdce hledajícího. Samotný dotek anděla zažene mučivé bolesti hlavy z mé poddané otrocké mysli.

11.

Ne dětské slzy, ba ani sirotčí slzy, ale andělské slzy mého srdce nejrychleji přemohou Srdce Boha a potěší Boha Jeho vlastním Způsobem.

12.

Když naslouchám andělu, urychluji svůj příchod k Bohu.

13.

Bez ohledu na to, jak často vidím anděla ve svých snech, pokaždé jsem rozechvěn v celém svém nitru.

14.

Ó můj anděli strážný, miluji neustálé opakování
tvého květinově sladkého jména.

15.

Samotná přítomnost anděla může utišit a také utiší všechny mé neúnavné otázky.

16.

Nenasloucháš poselství anděla díky své namyšlenosti, a ne díky své sebedůvěře.

17.

Můj anděl strážný mi říká, že toto není epocha člověka přebývajícího v jeskyni, ale epocha člověka létajícího po obloze

18.

Můj anděl strážný je zdaleka nejlepším krotitelem mých úzkostných obav.

19.

Andělé sestupují dolů z neviditelného Světa Za a zviditelňují se pro nás.

20.

Můj život se stane mořem blaženosti v okamžiku, kdy anděl hraje na zvonky mého srdce.

21.

Nemusíš být svatý, abys byl milován andělem.
Anděl tě může milovat bez ohledu na to, čím jsi nebo kdo jsi.

22.

Ó můj anděli strážný, ať už stojíš blízko nebo daleko, tvé zářící oči mají pro mne magnetickou přitažlivost.

23.

Už samotné slovo „anděl“ nesmírně okouzluje mé srdce.

24.

Andělé prostě dávají v nezměrné míře.
Neočekávají od nás nic nazpátek.

25.

Samotné zjevení anděla je bezprostřední jízdou vzhůru ke vznešeným výškám Božskosti.

26.

Ó můj anděli strážný, jak toužím, abych mohl dychtivě, bezesně a sebedávajíce běžet vstříc tvým naléhavým potřebám.

27.

Andělé žijí mezi mou komnatou srdce a Boží komnatou srdce.

28.

Můžeš-li dnes získat záblesk anděla, Samotný Bůh bude zítra ochoten dát se tebou chytit.

29.

Andělé mi v mých snech pomáhají dýchat s rozkvétajícím úsvitem.

30.

Pokaždé, když vyprázdním svoji mysl,
spatřím anděla, jak maluje duhu na nebi mého srdce.

31.

Když je má modlitba upřímná, slyším anděla zpívat píseň nesmrtelnosti.
Když je moje meditace hluboká, slyším anděla hrát hudbu Nekonečnosti.

32.

Ve chvíli, kdy se vedle mne zjeví anděl, se stanu extází svého srdce.

33.

Anděl nás vždy vyzývá, abychom nečekali na budoucí vlaky zítřka.

34.

V okamžiku, kdy sestupuje anděl, moje slabosti a touhy mizí.

35.

Když spatřím anděla, to první co udělá je,
že otevře dveře mého srdce pro naději.

36.

Jen naprostý pošetilec poslechne anděla s nechutí.

37.

Když jsou mé modlitby prosté, upřímné a čisté, pošle ke mně Bůh anděla s jeho záplavou duhového úsměvu.

38.

Tu největší chybu v našem životě děláme tehdy, když nenasloucháme sladkým šepotům anděla.

39.

Můj anděl strážný chce, abych byl člověkem hledajícím, a ne mluvícím.

40.

Ten, kdo získá po spatření anděla radost, těší ostatní.

41.

Když telefonuji mému Pánu Nejvyššímu pro zprávy,
ihned zvedne telefon
a předá ho jednomu z Jeho zvláštních andělů, aby mluvil za Něj.

42.

Na rozdíl od země jsou andělé v Nebi velmi požadováni.

43.

My to možná nevíme, ale je to naprostá pravda,
že každá lidská bytost je neodlučitelně spjata nejméně s jedním andělem.

44.

Velké je překvapení, když si myslíme, že andělé neexistují. Větší je překvapení, když věříme v jejich existenci, ale nevidíme je. Největší je překvapení, když věříme v jejich existenci, vidíme je, a přesto nenasloucháme jejich radám.

45.

Když mi chce Bůh rychle nabídnout Svoji Ruku plnou požehnání,
pokaždé využije anděla.

46.

Žádný anděl nemůže být doopravdy starý, ať už podle pozemských let, nebo podle Nebeského kalendáře.

47.

Když zmizí můj pták naděje, pláču a pláču.
Když se objeví můj anděl strážný, létám a létám.

48.

Byl jsem hlupák, když jsem řekl, že andělé nejsou nic víc než mentální halucinací. Byl jsem dvojnásobný hlupák, když jsem si myslel, že andělé nemohou nic udělat pro zlepšení světa.
Byl jsem trojnásobný hlupák, když jsem řekl, že náš svět může snadno žít bez inspirace a ochrany andělů.

49.

Když se uvnitř fontány mého srdce rodí a padají moje slzy vděčnosti k Bohu, ihned spatřím tanec osvícení světa andělů.

50.

Můj anděl strážný mi opakovaně říká,
že nemusím zůstat vězněm svého osudu.

51.

Ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát svého anděla strážného nesmírně rozesmutním: když vidí, že moje mysl je zbavena vědomí; když vidí, že se mému srdci nedostává vnímavosti; když vidí, že můj život strádá nedostatkem vděčnosti.

52.

Anděl nikdy netrpí, ale my trpíme díky našim omezením — díky pochybnosti o existenci anděla.

53.

Když je Bůh smutný, nikdo Jej neumí tak rychle, a tak dobře utěšit, jako Jeho dítě — anděl.

54.

Hlavní úkol anděla je rozhodit všude kolem květy radosti.

55.

Cítím, že jsem opravdu ojedinělý hledající jen tehdy, když mi Bůh zaručí mé vítězství a andělé jej oslavují.

56.

Když je moje meditace nesmírně hluboká,
jasně vidím, jak můj anděl strážný převáží mé srdce z ráje do ráje.

57.

Pokaždé, když spatřím anděla, moje blaženost oddanosti k Bohu ihned vzroste.

58.

Když anděl miluje mne, usmívám se a usmívám. Když já miluji svět, svět se usmívá a usmívá.

59.

Můj anděl strážný
je mým nejskvělejším a nejmilejším médiem pro komunikaci s Bohem.

60.

Když andělé začnou tancovat,
mé srdce nedokáže přestat tleskat.

61.

Mé srdce si užívá svátek pokaždé, když je navštíví anděl.

62.

Andělé si prostě nevšímají posměchu naší pochybovačné mysli.

63.

Dotek anděla je můj cestovní pas do radosti svobody mého srdce.

64.

Anděl nejenom chodí kolem mé hlavy, ale také vstupuje do mého srdce.

65.

Blaženost provází mého anděla strážného, když chce přijít a požehnat mi.

66.

Bez zvláštního požehnání od mého anděla strážného mohu vidět z mého vnitřního světa jen velmi málo.

67.

Každý večer mě můj anděl strážný pln požehnání zve, abych zaujal drahocenné místo v jeho srdci.

68.

Můj anděl strážný má ohromný deštník, pod kterým mohu vždy nalézt útočiště.

69.

Tak jako mé srdce nemá nikdy nic proti Bohu, tak i můj anděl strážný nemá nikdy nic proti mně.

70.

V okamžiku, kdy se anděl dotkne mé hlavy,
ihned vím, že jsem určen, abych udělal něco velkého. V okamžiku, kdy se anděl dotkne mého srdce, ihned pocítím, že jsem určen, abych byl jedinečný.

71.

Můj anděl strážný mi nenařizuje, abych poslouchal, ale já sám si nařizuji, abych se učil.

72.

Nevím, proč se občas chci skrýt, když dobře vím, že je na mne můj anděl strážný vždy hrdý.

73.

Sebekratší dotyk anděla mě může osvobodit a také mě osvobodí od nepříjemné směsi strachu a studu.

74.

Nevím, proč potřebuji ještě kohokoliv jiného než svého anděla strážného.