Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 109

Návrat na obsah

10801

Každý den nasbírej květy lásky
ze zahrady svého srdce
a polož je na oltář míru své duše
jako modlitbu k Milovanému Nejvyššímu.

10803

Ten, kdo si libuje v lichocení,
se nebude moci nikdy naučit
umění sebemistrovství.

10806

Ubohá lidská mysl!
Co jiného zná,
než potěšení bláta myšlenek?

10807

Každá duše je
přímým představitelem Boha na zemi.
Proto je oprávněna projevovat
svou Bohem udělenou důstojnost.

10808

Trošku kapek deště vděčnosti
může lidskou mysl osvobodit
ze všech jejích řetězů spoutání.

10810

Každý člověk dělá chyby,
a přece se každý člověk
nakonec stane
dokonalým představitelem
Boha na zemi.

10811

Když tě Bůh vidí u Dveří svého Srdce,
ujisti se, jestli si sebou nepřinášíš
své rozpačité oči
a zmatenou mysl.

10812

Je-li tvá meditace vskutku vysoká a hluboká,
dozajista budeš mít tichý rozhovor s mírem.

10814

Jsi-li opravdový milovník Boha,
dokážeš velmi dobře předvídat,
že v bitvě mezi aspirujícím srdcem
a podezřívavou myslí
aspirující srdce nakonec zvítězí.

10819

Jak může být tvé srdce bez ustání
zaplaveno uspokojením aspirace,
když vědomě dovoluješ své mysli,
aby byla zahalena do žalostných podezření?

10821

Ó mé lidské srdce,
kdy se přestaneš těšit
z tornáda zmatků?

Ó mé božské srdce,
kdy se začneš těšit
z krásy dětské upřímnosti?

10825

Bůh tě miluje,
když vidí tvé srdce
zaplavené tichem.

Bůh tě miluje,
když vidí tvou mysl
bez jejího obvyklého obsahu:
lesa zmatení.

10826

Zkušenost je malá rostlinka,
která roste a roste.
Realizace je obrovský strom,
který dává a dává.

10832

Kvůli tvému životu žádostí
Bůh do tvého srdce přichází
a zase odchází.
Trvale se usídlí
uvnitř tvého srdce,
jen až se staneš
rostoucím pláčem aspirace svého života.

10833

Bůh otevře
dveře čistoty tvého srdce,
ukážeš-li Mu
upřímný úsměv svých očí.

10835

Nebudeš-li kupovat
výrobky rozdělení své mysli,
Bůh tě pozve na Hostinu Osvícení
a Uspokojení svého Srdce.

10843

Neptej se lidstva na jeho názor,
jakmile jsi jednou slyšel
Boží Příkaz k přeměně života,

10848

Jsi-li častým návštěvníkem
trhu očekávání,
nekoupíš si nic jiného,
než ovoce zklamání.

10849

Jestliže se statečně modlíš
uprostřed lesa své mysli,
tak na tebe bude Bůh pyšný.

Jestliže oduševněle medituješ
v zahradě svého srdce,
tak tě bude mít Bůh rád.

10864

Staré touhy se náhle vynořují
ve tvém životě,
protože se stýkáš
s neaspirujícími přáteli
z tvé dávné minulosti.

10866

Tvůj cíl není zde;
je daleko, daleko výš.
Neodpočívej ani neztrácej nadšení.
Bůh chce,
   abys každý den běžel ultramaraton
a odhalil tak úžasnou schopnost
běžce-hledajícího Boha.

10867

Čekáním na všechny běžce,
kteří jsou ve vnitřním závodě za tebou,
jim nijak neposloužíš.
Jen odkládáš
svou vlastní rychlost k Bohu.

10868

Měj upřímnou jednotu
s běžci na duchovní cestě,
kteří jsou před tebou.
Jinak okamžitě začne
divoké soutěžení.

10872

Neexistuje nic takového
jako sladké očekávání,
protože uvnitř očekávání
jsou vždy trny touhy.

10873

Překrásná růže
byla mým darem Bohu.
Naštěstí jsem od Boha
nic neočekával,
dokonce ani úsměv.
Proto jsem božsky šťastný
a Bůh je na mě nanejvýš hrdý.

10874

Štěstí v radostném seberozdávání
je s ničím nesrovnatelné.
Je to nejvyšší Blaženost,
kterou Bůh pro lidstvo stvořil.

10877

Je-li tvůj pokrok v jedné oblasti zastaven,
vydej se jinudy.
Před tebou se otevírá tolik cest,
jestliže se podíváš dovnitř.
Jen se nevzdávej myšlenky na pokrok.

10878

Něco chybí!
Dával jsi vědomě,
ale ne nepodmíněně.
Proto nejsi naplněný;
proto jsi neúplný.

10879

Držíš si všechny své problémy uvnitř.
Vnitřně nežádáš o Boží Pomoc
a navenek se Boha bojíš.
Slepota je tvým vnějším životem;
hloupost je tvým vnitřním životem.

10882

Duchovní žebřík má mnoho příček.
Teď stojíš na příčce upřímnosti.
Nepostoupíš-li však k příčce odhodlání,
jak se ti kdy podaří vystoupat vzhůru?

10883

Jaký užitek získáš z toho,
že řekneš Bohu o svých problémech,
když do toho nezapojíš
obrovskou sílu svého odhodlání?

10886

Nezajímej se o to,
zda tě Bůh ocení.
Zajímej se jen o to,
zda Bohu sloužíš.

10893

Modli se k Bohu,
aby ti dal stejnou lásku,
jakou On užívá,
aby miloval Sám Sebe,
tak aby ses mohl těšit z nekonečné svobody
od pozemsky svazujících pout svého ega.