Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 20

Návrat na obsah

1901

Zlatý Věk
rozkvete v těch,
kdo žijí v Moři Soucitu Boha
a vzývají Slunce Uspokojení Boha.

1902

Zlatý Věk rychle rozkvete
v srdcích těch,
kdo nejoddaněji milují Boha
a zároveň nezůstávají lhostejní
k Jeho pozemské rodině.

1903

Jednoznačný názor
milovníků Boha:
Bůh pro ně udělal
vše bezpodmínečně.
Bůh pro ně dělá
vše bezpodmínečně.
Bůh pro ně udělá
vše bezpodmínečně.

1904

Včera byl tvůj život
eskadrou nespočetných obav a úmrtí.
Dnes tvůj život
neúprosně míří k smrti.

1906

Můj Nejvyšší Pane,
koho bych měl v tomto světě
poslouchat?

"Mé sladké dítě,
poslouchej jen toho,
kdo ti prokazuje samou laskavost,
soucit a odpuštění.
Jen ten si zaslouží
tvou stálou poslušnost."

1907

Pochybnost je zmatení.
Zmatení je začátek zničení.
Zničení je neodpustitelné popření
Boha Blaženosti.

1908

Žádná temnota nikdy nezastaví
můj pokrok.
Je to má neochota
přeměnit temnotu na světlo,
co zastavilo můj pokrok.

1909

Teď, když je upřímnost
tvým skutečným jménem,
vnitřní pláč tvého srdce
bude schopen odpovědět
všechny otázky tvého života.

1910

Sebedávání je transcendentální,
ale ty ho musíš udělat
i univerzálním.
Něco víc,
musíš ho udělat
absolutně praktickým.

1911

Má vnitřní kvalita mi říká,
komu mám věřit a koho milovat.
Má vnitřní schopnost mi ukazuje,
jak věřit a milovat.

1913

Bůh nechce naplnit
tvůj život tužeb.
Místo toho chce,
abys vstoupil do života aspirace,
tvého skutečného života, jediného života.

1914

Pokud hluboce spíš,
jak můžeš slyšet Boha zpívat?
Ale pokud jsi vzhůru,
Bůh bude pro tebe nejen zpívat
svou nejoblíbenější Píseň
přeměny přirozenosti,
ale také tě naučí, jak ji zpívat.

1915

Proč každý potřebuje plán?
Každý nepotřebuje plán,
ale pokud chce někdo udělat
ve svém duchovním životě
velmi rychlý pokrok,
určitě plán potřebuje.
Když má plán,
Bůh mu radostně a energicky dá
tři injekce:
injekci inspirace,
injekci požehnání,
a injekci dokonalosti.

1916

Chceš vědět,
co je nejhorší ztracený čas.
Nejhorší ztracený čas je,
když si myslíš,
že Bůh se o tebe vůbec nestará
a že se nebudeš nikdy schopen stát
Jeho vybraným nástrojem.

1917

Jaký svůj slib ti
Bůh vždy splní?
Přeměnu pozemského utrpení
na Jeho nebesky volnou Radost.