Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 33

Návrat na obsah

3201

Dvě opravdová poselství mého srdce:
vděčnost je překrásná,
poslušnost je naplňující.

3202

Myslíš si, že se můžeš
protivit Boží Vůli!
Jen mi ukaž, jak můžeš zabránit
rozmarům své mysli.

3203

Jestliže jsi viděl Boží Tvář,
ale nevidíš projevení Jeho Milosti,
znamená to, že jsi neviděl
opravdovou Boží Tvář.

3204

Závodní motor lidské mysli
neuvidí
Božský Život Nesmrtelnosti.

3206

Umí dělat jen jednu věc.
Každý den rozšiřuje
představivost katastrof ve své mysli.

3207

Když mé srdce myslí na Boha,
vidí rezervoár
Nektaru Blaženosti.

Když má mysl myslí na Boha,
nevidí nic, než Boží
nejvyšší Nezájem.

3208

Jestliže chceš zůstat
sluhou svých tužeb,
Bůh bude určitě čekat,
dokud nebudeš chtít
být Jeho partnerem Nekonečnosti.

3209

Ačkoliv pták mysli
je stále v kleci,
myslí si, že je vždy mimo klec
a všude volně létá.

3210

Bůh ti nedá schopnost,
abys k Němu vzhlížel,
protože jsi svou mysl naučil
dívat se na člověka spatra.

3211

Nakonec se osvobodil
od svých starých neúprosných tužeb.
Nebude už dál zkoušet,
aby vládly světu.

3212

Svůj život velkých dosažení
věnoval lidstvu.
Svůj život dosažení odevzdanosti
věnoval Bohu.

3213

Cestu svého života musíš začít
jako vytrvalý cestovatel.
Jen tehdy tě Bůh udělá
svým osvíceným cestovatelem.

3214

Boží Soucitné Oko
mu neustále projevuje zájem.
Boží Odpouštějící Srdce
ho denně osvěcuje.

3215

Aktivita ti ukáže
svůj spalující oheň.
Neaktivita ti ukáže
svůj neužitečný popel.

3216

Jeho život si hraje na schovávanou
mezi
vycházejícím sluncem jeho srdce
a hustou tmou jeho mysli.

3217

Ostatní ovládají tvou mysl,
protože ty a tvé srdce
v sobě vzájemně nepřebývají.

3218

Bůh od tebe nepotřebuje
plné hrsti díků.
Potřebuje od tebe
jen srdce rozpouštějící pláč.

3219

Jednoduchost, upřímnost a pokora —
to jsou tři strážci čistoty
chrámu tvého srdce.

3220

Kvůli tvým dvěma silným
odhodlaným rukám
a dvěma aspirujícím očím
jsi předurčen zvítězit
na bojišti svého života.

3221

Tvé běžící srdce
bude moci běžet nejrychleji
bez utrpení
z křečí pochybnosti.

3223

Abys zničil džungli zmatku
své mysli,
musíš být stále
v údolí aspirace
a ne v údolí zábavy.

3224

Bůh chce od tebe
pro své uspokojení
kousíček čisté lásky,
ale nikdy, nikdy
zbytky tvé lásky!

3225

Hraješ-li kosmickou hru,
musíš za nejvyšší odměnu
očekávat jen jedinou věc:
dokonalost.