Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 45

Návrat na obsah

4402

Bůh hrdě naslouchá
nejslabšímu vzdálenému šepotu
tvého srdce.

4404

Každé ráno
jeho srdce dováží
   z Nebe oduševnělost.

4408

Dny tvého života tužeb
naplněné obchodem
nemají nic co do činění
s Božím Srdcem Uspokojení.

4412

Právě teď
mé srdce žalostně potřebuje
jen jedinou věc:
ostrov naděje.

4414

Čisté je tvé srdce,
sladká je tvá víra.
Není divu,
že se můžeš stále usmívat!

4416

Jak vůbec můžeš být
dokonalým hledajícím Boha,
jestliže sis nevyvinul
pláč srdce té nejvyšší kvality?

4417

Můj Pane, řekni mi
upřímnou pravdu!
Potěšil Tě někdo
od začátku Tvého stvoření?

4418

Musíš mít odvahu
přejít vratký most
nejistoty svého srdce
jak nejrychleji můžeš!

4419

Pro dokonalého milovníka Boha
je život pokušení
zcela cizím jazykem.

4421

Chceš objevit Boha?
Tak nastup do expedice
své lásky.

4422

Máš pravdu.
Tvé duchovní dědictví
je slib projevení Boha
tvé duše.

4423

Můj Milovaný Nejvyšší
pro mě dělá dvě věci:
zjednodušuje složitost mé mysli
a zesiluje čistotu mého srdce.

4424

Nemusíš opakovat
své žalostné chyby
stejným neovládatelným způsobem.

4427

Protože tě Samotný Bůh chce,
přeměnil tvůj zítřek
do svého Dneška.

4428

Kdo tě žádal, abys spal,
když Samotný Bůh k tobě přichází
a chce si s tebou povídat?

4429

Když vstupuje dokonalost,
má mysl ji váhá přivítat
a mé srdce skáče nadšením!