Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 72

Návrat na obsah

7101

Chceš vědět,
co je zahrabáno uvnitř tvého srdce?
Boží Poklad, Boží Poklad
a Boží Poklad!

7102

Můj Pán žije
ve skutečnosti dneška,
ale mně se líbí žít
ve snu zítřka.

7103

Buď neseš tíhu čistoty,
nebo tíha nečistoty nese tebe.
Ponoř se hluboko do nitra,
abys to rozeznal.

7104

Buď ochotný znovu a znovu
zkoušet,
abys mohl vidět
Krásu Svítání Boha.

7105

Roste-li tvé srdce
v zahradě víry,
neuvidíš ani jednu
rostlinu pochybnosti.

7106

Trpělivost běží s tebou.
Trpělivost běží pro tebe.
Proto bude konečný úspěch vítězství tvůj.

7108

Dělej cokoliv chceš
kromě bránění Bohu,
aby v tobě a skrze tebe zpíval.

7109

Co to s tebou je?
Nemůžeš dokonce ani říct "Ahoj"
Božímu Srdci Odpuštění.

7110

Rozhodl jsem se milovat
své včerejší pláče,
zítřejší úsměvy
a pozítřejší odevzdanost.

7111

Tvá víra čistoty
se slávou odráží
tvé srdce božskosti.

7113

Rok za rokem
se zkouším stát
vybraným nástrojem Boha.
Běda, každý rok vidím,
že je můj cíl aspirace
v nedohlednu.

7114

Velké věci nejsou nikdy snadné!
Dobré věci jsou ale snadné vždy,
protože když děláme dobré věci,
dostáváme velmi zvláštní požehnání Zájmu
a a plodné Pomoci
od svého Pána Nejvyššího.

7115

Nejčastěji pokládaná otázka:
Existuje skutečně Bůh,
buď v Nebi, nebo na zemi?

7116

Nebuď hloupý!
Boží soucitné Sebedávání
a tvé skutečné potřeby
půjdou vždy spolu.

7117

Oduševnělá aspirace
musí vést vždy,
bez zaváhání,
k plodným činům.

7118

Skutečně šťastný je ten,
kdo se stal mostem
mezi láskou svého srdce
a službou svého života.

7119

Toužíš-li po dokonalém míru,
musíš přeměnit své srdce
na plamen aspirace.

7120

Každé ráno a večer
ti Bůh pomáhá
přejít Jeho Most Soucitu,
abys dosáhl Jeho druhého Břehu,
Břehu Dokonalosti-Blaženosti.

7121

Zítřejší uspokojení
dnes objevíš,
dovolíš-li Bohu,
aby tě spoutal
Jeho Řetězem Osvícení-Soucitu.

7122

Teď je skoro nemožné,
abys vzkřísil svůj duchovní život,
protože ses roky předávkovával
nečistotou méněcennosti.

7123

Ovoce hlouposti
tvé mysli
není jen mimořádně hořké,
ale také jedovaté.