Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 45

Návrat na obsah

Poznámka editora

Sri Chinmoy nabídl následující modlitby během své návštěvy Kuantanu a Kijalu v Malajsii v prosinci 2005 a lednu 2006

30. prosince 2005

Kuantan, Malaysia

1 Úsměv mého rozkvétajícího srdce...

Úsměv mého rozkvétajícího srdce
nabízím
vždy nejprve
mému Pánu Nejvyššímu.

2 Snílci Boha...

Snílci Boha
se nakonec stanou těmi,
kdo naplňují projevení Boha.

3 Čím více cestujeme...

Čím více cestujeme
uvnitř,
tím rychleji dosahujeme dobrých výsledků
navenek.

4 Má vděčnost Bohu...

Má vděčnost Bohu
je mým pravým
přeměnitelem života.

5 Jak nalézám štěstí?...

Jak nalézám štěstí?
Štěstí nalézám,
když miluji svět více,
stále více.

6 Zdrojem mé inspirace...

Zdrojem
mé inspirace
je
Matka Země.

7 Zdrojem mé aspirace...

Zdrojem
mé aspirace
je
mé vnitřní slunce.

8 Zdrojem mého úspěchu...

Zdrojem
mého úspěchu
je
odhodlání mé mysli.

9 Zdrojem mého pokroku...

Zdrojem
mého pokroku
je
můj život odevzdaný Bohu.

10 Každou hodinu...

Každou hodinu
Bůh zasévá
v zahradě mého srdce
nové semínko přeměny.

31. prosince 2005 ...

31. prosince 2005

Kuantan, Malaysia

11 Srdce je vždy připraveno

Srdce je vždy připraveno
zodpovědět otázky
mysli,
ale mysl není spokojena.

12 Život meditace...

Život meditace
dává Bohu
nesmírnou radost.

13 Má mysli, ...

Má mysli,
jestli zůstaneš s pochybností,
potom s tebou
nebudu mít nic společného!

14 Váhavost ...

Váhavost
zpomaluje rychlost
všeho božského,
co máme.

15 Když vidíme Boha...

Když vidíme Boha
uvnitř sebe,
je krásný a mocný.
Ale když vidíme Boha
v druhých,
je pouze mocný.

16 Bez ohledu na to...

Bez ohledu na to,
kde jsou Boží Nohy,
Boží Srdce
mi dalo schopnost
Je obejmout.

17 Jedině ti, co poslouchají Boha...

Jedině ti, co poslouchají Boha,
jsou mí praví přátelé.

18 Duchovnost ...

Duchovnost
bez odevzdání
zůstane vždy
neúplná.

19 Bůh miluje stejně ty...

Bůh miluje stejně ty,
kteří oduševněle aspirují,
i ty, kteří oddaně slouží.

20 Bůh nemá rád spáče...

Bůh nemá rád spáče.
Stará se o ně,
ale nemiluje je.

1. ledna 2006 ...

1. ledna 2006

Kuantan, Malaysia

21 Když se mi Bůh představuje...

Když se mi Bůh představuje,
to konečné ve mně
se okamžitě stává Nekonečným.

22 Když se já představuji Bohu ...

Když se já představuji Bohu,
to Nekonečné v Něm
se okamžitě stává konečným.

23 Jsem zamilován...

Jsem zamilován
do každé chvíle, kterou mohu strávit
u Nohou
svého Pána Nejvyššího.

24 Mé srdce vděčnosti...

Mé srdce vděčnosti
má schopnost
mluvit k mému Pánu Nejvyššímu
v každém okamžiku.

25 Ó Pane...

Ó Pane,
pročisti můj vnější hlas
a zvěčni můj vnitřní hlas.

26 Můj Pane...

Můj Pane,
kdy si Tě má mysl uvědomí?
„Mé dítě,
jsem dychtivější než ty,
aby si Mě tvá mysl uvědomila.“

27 Bez přestání zvoním...

Bez přestání zvoním
nanejvýš oddaně
na svůj zvon srdce vděčnosti Bohu.

28 Každý život má...

Každý život má
nespočet schodů,
než vstoupí
do Nebe.

29 Buď statečný! ...

Buď statečný!
Nebuď omráčen
nynější zarážející skutečností.

30 Jestli si opravdu přeji...

Jestli si opravdu přeji
být zpěvákem oddaným Bohu,
potom mi Bůh daruje
nejsladší hlas.

2. ledna 2006 ...

2. ledna 2006

Kuantan, Malaysia

31 Bůh vstupuje...

Bůh vstupuje
do džungle mysli
se svým Světlem, Mírem a Blažeností.
Mysl se skrývá.
Po chvíli mysl přijde
a dotkne se Božích Nohou.
Bůh okamžitě přemění
džungli mysli
v Rajskou Zahradu.

32 Touha vidí měsíc...

Touha vidí měsíc,
ale chce zůstat
v blátě a hlíně

33 Pochybující mysl ...

Pochybující mysl
nemá povolenku
na vstup
do Paláce Božího Srdce.

34 Duchovní pokrok ...

Duchovní pokrok
končí ve chvíli,
kdy se daří
životu touhy.

35 Věk nesouvisí...

Věk nesouvisí 
se životem světce.

36 Bůh hladoví a hladoví...

Bůh hladoví a hladoví
po troše
mého vnitřního pokroku.

37 Modlitba ...

Modlitba
nás ochraňuje
před nocí nevědomosti.

38 Meditace ...

Meditace
je
osvícením noci nevědomosti.

39 Neztrácej čas...

Neztrácej čas
ani na chvíli.
Bůh na tebe
dychtivě čeká.

40 Ani krok nazpět...

Ani krok nazpět
s pochybností,
ale kupředu,
každým krokem kupředu
s vírou.

41 Můj Pane...

Můj Pane,
mám pouze jednu modlitbu:
Prosím daruj mi
dvě Bohu poslušná křídla
letící do Nebe.

42 Zemí spoutaná...

Zemí spoutaná
mysl cestuje.

43 Nebesky svobodné...

Nebesky svobodné
srdce létá.

3. ledna 2006 ...

3. ledna 2006

Kuantan, Malaysia

44 Nechť se mé srdce aspirace...

Nechť se mé srdce aspirace
a můj život zasvěcení
stanou
nerozlučnými přáteli.

45 Bůh odpouští...

Bůh odpouští
našemu neukázněnému životu,
ale nikdy na něj nezapomene.

46 Upřímný hledající...

Upřímný hledající
nikdy nežádá Boha
o dovolenou.

47 Jestliže se neochota...

Jestliže se neochota
nechopí příležitosti,
život se stává selháním.

48 Když moje mysl...

Když moje mysl
neposlechne
mého Pána Nejvyššího,
slzy mé duše
zaplaví mé srdce.

49 První a hlavní povinnost hledajícího...

První a hlavní
povinnost hledajícího:
přijmout Boha
v každém okamžiku
Božím vlastním Způsobem.

50 Mé naděje...

Mé naděje
a mé sny
zdobí zahradu mého srdce.

51 Život odevzdání Nohám Boha...

Život odevzdání Nohám Boha
je povinný,
dokud nevydechneme naposled.

52 Zaspat neobyčejnou Hodinu Boha...

Zaspat neobyčejnou Hodinu Boha
je vskutku bolestnou,
ale běžnou zkušeností
v životě hledajícího.

53 Bůh tleská...

Bůh tleská,
když pláčeme.
Bůh tleská,
když se smějeme.
Existuje chvíle,
kdy Bůh netleská,
nehledě na to, co děláme?

4. ledna 2006 ...

4. ledna 2006

Kijal, Malaysia

54 Musíme čelit...

Musíme čelit
tvrdým výzvám života,
abychom se stali Božími
nanejvýš dokonalými nástroji.

55 Naše mocná meditace...

Naše mocná meditace
je jediné jídlo,
kterého si Bůh cení
nanejvýš upřímně
a s největším požehnáním.

56 Vždy existuje lepší způsob...

Vždy existuje lepší způsob,
jak milovat Boha a sloužit Bohu,
a my se musíme pokusit
tento způsob objevit.

57 Má meditace...

Má meditace
je posvěcením lásky k Bohu
mého srdce.

58 Naše srdce jednoty...

Naše srdce jednoty
je Božím
Tancem Extáze.

59 Bůh chce, abych si získal nejprve...

Bůh chce, abych si získal nejprve
vnitřní svět,
a potom myslel
na vnější svět.

60 Požehnání a Zájem Nebe...

Požehnání a Zájem Nebe
jsem s sebou přinesl dolů,
aby byly k službám
planetě Zemi.

61 Ne fantazii mysli...

Ne fantazii mysli,
ale blízkost srdce
potřebuji.

62 Výsada...

Výsada
každodenní
služby Bohu
je ve vnitřním světě
i ve vnějším světě
nepředstavitelná.

63 Mé oddané srdce...

Mé oddané srdce
a Boží Dech
zpívají v dokonalém souzvuku.

64 Jestliže milujeme Boha...

Jestliže milujeme Boha
Božím vlastním Způsobem,
pak bude naše cesta k Bohu
bez zastávek.

65 Mysl...

Mysl
je pyšná
na své dobré mínění.

66 Srdce...

Srdce
úplně a nepodmíněně
odevzdává svou pýchu
k Nohám Boha.

67 Jestliže chceme pracovat na zemi...

Jestliže chceme pracovat na zemi
oduševněle a dokonale,
potom musíme zůstat ve spojení
s neustálým
Soucitem a Zájmem Nebe.

68 Naši blízkost k Bohu...

Naši blízkost k Bohu
musíme používat každý den,
abychom zvětšili
jednotu světa.