Narozeniny

Návrat na obsah

Narozeninová píseň

Šťastné narozeniny, šťastné narozeniny,
šťastné, šťastné, šťastné narozeniny!
Milujeme hru slibu duhových snů tvé duše.

1.

Narozeniny jsou krásou zářících úsměvů.

2.

Mé narozeniny jsou mým rozloučením se všemi zármutky.

3.

Narozeniny dodávají energii snům naší aspirace.

4.

Mé narozeniny mi pomáhají zdokonalit můj budoucí život.

5.

Narozeniny pomáhají rozkvétat novým příležitostem.

6.

V den našich narozenin mizí smutek.

7.

Narozeniny jsou jako ranní hvězdy.

8.

V den našich narozenin sestupuje do našeho života vrcholná výška nebe.

9.

V den našich narozenin je Bůh svým Okem Soucitu.

10.

V den našich narozenin je Bůh svým Srdcem Odpuštění.

11.

Narozeniny jsou Životní Hodinou Boha.

12.

Narozeniny nás osvobozují od proudu nejistoty.

13.

Narozeniny jsou zahradou sladkosti.

14.

V den našich narozenin nám Bůh dává své poselství míru.

15.

Mé narozeniny jsou novým domovem srdce.

16.

Narozeniny jsou čerstvým a voňavým dechem novosti a plnosti.

17.

Narozeniny jsou naší připraveností dotknout se Božích Nohou.

18.

Narozeniny jsou naší ochotou pocítit Boží Srdce.

19.

Narozeniny jsou naší dychtivostí potěšit Boha Jeho vlastním Způsobem.

20.

V den našich narozenin inspirace, aspirace a zasvěcení stolují společně.

21.

V den narozenin radostně a vážně přijímáme zodpovědnost sloužit lidstvu svým srdcem.

22.

Narozeniny jsou květinovou zahradou úsměvu duše.

23.

V den svých narozenin se vydáváme na pouť k nebeské blaženosti.

24.

V den našich narozenin mizí mraky zármutků mysli.

25.

Naše narozeniny jsou vítězstvím víry a porážkou sebepochybnosti.

26.

Naše narozeniny jsou útočištěm před životní beznadějí.

27.

V den našich narozenin naše zoufalá mysl vrůstá do spokojeného srdce.

28.

V den našich narozenin štěstí zvětšuje lásku.

29.

V den našich narozenin se síla duše znásobuje.

30.

V den našich narozenin nás Nejvyšší žádá, abychom si přisvojili dech Jeho Srdce.

31.

V den svých narozenin zdobím Nohy svého Pána diamantem úsměvu svého srdce.

32.

Narozeniny neznají nedostatek sladkosti, štěstí a plnosti.

33.

V den svých narozenin všichni velmi šťastně a velmi radostně cestujeme po cestě služby Bohu.

34.

V den našich narozenin je duše naší jistotou a plností.

35.

V den našich narozenin je Nejvyšší dostupný všude.

36.

V den svých narozenin cítíme, že náš život začal být aktivní.

37.

V den našich narozenin utichá příval strachu.

38.

Narozeniny jsou dnem nasycení naděje a naplnění slibů.

39.

Narozeniny jsou plností šťastného dechu.

40.

Narozeniny jsou písní světla štěstí.

41.

Narozeniny jsou nesmírnou blažeností duše.

42.

V den našich narozenin Nebe sestupuje dolů, aby sledovalo ty, které si naše štěstí oblíbilo.

43.

V den svých narozenin vidíme, že Štěstí Boha není nikdy bez dechu.

44.

V den svých narozenin pijeme sladký nektar své lásky.

45.

Narozeniny jsou ranní modlitbou s krásou vycházejícího slunce.

46.

V den svých narozenin zpívám svou píseň vděčnosti Bohu.

47.

Narozeniny dávají naší mysli zvláštní impuls k životnímu naplnění.