Kanada aspiruje, Kanada přijímá, Kanada dosahuje, část 1

Návrat na obsah

Část 1: Dalhousie University

Jak můžeme získat pokoru?

Sri Chinmoy: Když v našem lidském životě něco vlastníme, okamžitě do nás vstoupí pýcha, ješitnost a další nebožské síly. Vynášíme se do nebes. Ale podívejme se, jaký příklad nám dává strom. Když se strom obsype květy a je pak zatížený zralým ovocem, když má skutečně co nabídnout světu, skloní větve k zemi. Můžeme-li se sjednotit s vědomím stromu, ucítíme, že čím víc můžeme nabídnout, tím musíme být pokornější.

Kdykoliv aspirujeme, získáme trošku Míru, Světla a Blaženosti. Když se pravidelně a oddaně koncentrujeme a meditujeme, získáme hojnost Míru, Světla a Blaženosti. Když máme hodně těchto kvalit, automaticky ucítíme, že je naší svatou povinností sjednotit se se zbytkem světa.

Ale čím výš jdeme, tím více cítíme naši univerzální jednotu. V tu chvíli přichází pravá pokora. Čím hlouběji jdeme, tím dříve vidíme kořen. Jakmile se staneme nedílnou součástí kořene, nemůžeme být pyšní.

Vidíme, že kmen, větve, listy, květy a plody vyrostly z kořene, a přesto se kořen pokorně mísí se zeminou a hlínou. Pokud si chcete vypěstovat více pokory, rád bych vám řekl, abyste se pomocí svého vnitřního pláče ponořili hluboko dovnitř nebo vyšplhali vysoko, výše, nejvýše. Váš vnitřní pláč vás pozvedne do svobody rozlehlosti a neoddělitelně vás sjednotí se zbytkem světa. Když dosáhnete toho nejvyššího, vaše božská jednota vás automaticky udělá pokornými.

Existuje i praktický způsob, jak ve vnějším životě dosáhnout pokory. Pokud jste dobrý zpěvák a jste pyšní na svůj úspěch, musíte pomyslet na nejlepšího zpěváka na světě. Váš vlastní úspěch okamžitě pohasne, neboť tento zpěvák je bezpochyby mnohem lepší než vy. Pýcha přichází, když cítíte, že jste nějakým způsobem lepší než ostatní nebo že máte něco, co oni vůbec nemají. Vaše pýcha ale bude muset pohasnout, pokud srovnáte své schopnosti či úspěchy s někým, kdo jich má mnohem víc. Když se pýcha zmenšuje a mizí, pokora se zvětšuje a objevuje.

Universite De Montreal

Jak můžeme získat čistotu?

Sri Chinmoy: Získat a zvětšit čistotu můžeme prostřednictvím svého neustálého vnitřního pláče. Když náš vnitřní pláč stoupá vzhůru, postupně osvěcujeme celou svou bytost, a když nastane osvícení, čistota do nás nutně vstoupí. Zmínil jsem několik duchovních cvičení, která mohou pomoci získat čistotu. Ale čistotu, která trvá věčně, čistotu nejvyššího řádu, získáme pouze skrze vnitřní pláč po absolutním Nejvyšším.

Jak si můžeme zachovat klid ve fyzické mysli, když musíme udělat tolik věcí v tak krátkém čase?

Sri Chinmoy: Především, nejste-li plni míru, myslíte si, že věci, které musíte dokončit, uděláte dříve? Ne! Když jste neklidní a pobouření, když jste plni úzkostí a starostí, jen své problémy a těžkosti zvětšujete. Dejme tomu, že máte cíl, kterého chcete dosáhnout co nejdříve. Pokud v sobě nesete nebožské prvky, jako je strach, pochybnost, úzkost, nejistota a tak dále, znamená to, že nesete závaží navíc a tím snižujete svou schopnost. Jak tedy budete moci dosáhnout cíle v té nejbližší možné době? Vaše smluvená hodina bude oddálena.

Běžec ví, že když nese závaží navíc, jeho protivníci ho porazí. Neustále musíte cítit potřebu vyprázdnit svou mysl. Když do vaší mysli vstoupí pochybnost, strach, nejistota či nějaká jiná negativní síla, prostě mysl vyprázdněte, odhoďte negativní síly, abyste mohli běžet co nejrychleji. S vnitřní vírou, láskou, oddaností a odevzdaností poběžíte nejrychleji.

První a nejpřednější je pro hledajícího mír mysli. Pokud jste si vytvořili mír v mysli, tak uvidíte, že Boží Hodina se přiblížila a věci, které chcete dosáhnout a projevit na zemi, se povedou snadněji. Správný přístup je vytvořit a udržet si tichou, klidnou a pokojnou mysl. Když je mysl tichá a klidná, tak můžete běžet nejrychleji bez těžkého nákladu.

Dokud jsme na zemi, musíme vědět, most mezi konečným a nekonečným můžeme vystavět pomocí stálé aspirace. Potom přineseme konečné do nekonečného a sjednotíme se s Nekonečnem. Starosti a obavy nám nikdy nepomohou; naopak nás zpozdí. Ale máme-li mír mysli, tak můžeme k našemu cíli běžet nejrychleji, a když Boží Hodina udeří, budeme schopni dosáhnout toho, co Bůh chce, abychom dosáhli.

Je čas skutečně věčný?

Sri Chinmoy: Duše ví, že existuje věčný Čas, a neustále ve věčném Čase roste. Když však zůstáváme ve fyzické mysli nebo fyzickém vědomí, je pro nás naneštěstí jednoduše nemožné myslet na něco nesmrtelného nebo věčného. Sami sebe omezujeme na pozemsky spoutaný čas. Pozemsky spoutaný čas je rozložený na kousíčky: jedna minuta, dvě minuty, tři minuty. Cítíme, že s časem nepřetržitě bojujeme, abychom vykonali věci, které musíme udělat. Proto je naše mysl rozrušená a sklíčená starostmi. Když se však modlíme a meditujeme, čas takto nerozkládáme. Namísto toho na první pohled vidíme nekonečný a věčný Čas, který je klidným, nerušeným proudem, a vstupujeme do něj.