Stoupám vzhůru, padám dolů

Návrat na obsah

1.

Okamžitě
stoupám vzhůru,
když miluji jen Boha.

2.

Právem
padám dolů,
když chci, aby Bůh
miloval jen mne.

3.

Stoupám vzhůru,
když mám úsměvy zasvěcení
v slzách své aspirace.

4.

Padám dolů,
když má aspirace postrádá slzy
a mé zasvěcení postrádá úsměvy.

5.

Stoupám vzhůru,
když se vyrovnanost mé mysli
a Božskost mého srdce
těší ze svého
transcendentálního
a univerzálního partnerství.

6.

Padám dolů,
když jsou má mysl a mé srdce
na ostří nože.

7.

Stoupám vzhůru,
když se mé srdce stává
hostinou poslušnosti Bohu.

8.

Padám dolů,
když navštěvuji
banket neochoty své mysli
vůči Bohu.

9.

Stoupám vzhůru,
když upřímné slzy
a čisté úsměvy mého srdce
rostou, září a plynou společně.

10.

Padám dolů,
když skáču
do nepřátelské vřavy
zmateného života své mysli.

11.

Stoupám vzhůru,
když toužím po
Úsměvech Odpuštění
svého Pána.

12.

Padám dolů,
když si hovím
ve svém životě
neuvědomování si Boha
a neochoty vůči Bohu.

13.

Stoupám vzhůru,
když připraveně, radostně
a dychtivě přijímám
světlo Boží moudrosti
svého srdce.

14.

Padám dolů,
když nenasytně, tvrdohlavě
a záměrně opatruji
noc marnosti a nevědomosti
své mysli.

15.

Stoupám vzhůru
a létám a létám
po Nekonečné Obloze
v Letadle Božího Soucitu.

16.

Padám dolů
a lámu si všechny údy,
když nastoupím
do letadla uspokojení svého ega.

17.

Stoupám vzhůru,
když se mé srdce stává
zosobněním
andělské sladkosti.

18.

Padám dolů,
když se má mysl stává
ztělesněním
satanské hořkosti.

19.

Stoupám vzhůru,
když je mé aspirující srdce
přeplněné dychtivostí
po projevení Boha.

20.

Padám dolů,
když se vědomě
a záměrně těším
ze své vůči Bohu lhostejné mysli.

21.

Stoupám vzhůru,
když zbožně toužím
po Dechu Božího Uspokojení.

22.

Padám dolů,
když se arogantně těším ze hry
sebezveličování své mysli.

23.

Stoupám vzhůru,
když si netečně a lhostejně
nevšímám výzev
pochybnosti své mysli.

24.

Padám dolů,
když mé srdce záměrně
objímá hladomor víry v Boha.

25.

Stoupám vzhůru,
když mám alergickou reakci
na jméno a slávu.

26.

Padám dolů,
když si bohatě užívám
jména a slávy.

27.

Stoupám vzhůru
ve chvíli, kdy se stávám
spalovačem svých žádostí.

28.

Padám dolů
ve chvíli, kdy se stávám
stoupencem svého zklamání.

29.

Stoupám vzhůru,
když spálím
most svých pochybností.

30.

Padám dolů,
když bezesně
a bez dechu
stavím most svých pochybností.

31.

Stoupám vzhůru
v den, kdy má mysl
jde se srdcem ochotně
navštívit Boha.

32.

Padám dolů
v den, kdy má mysl
razantně odmítá nápad
navštívit Boha.

33.

Stoupám vzhůru,
když mám naprostou víru
v kompas své duše.

34.

Padám dolů,
když považuji svou podezíravou mysl
za svou polárku.

35.

Stoupám vzhůru,
když jsem v dokonalé harmonii
se světem.

36.

Padám dolů,
když opatruji objev své mysli —
nesoulad.

37.

Když násilně bořím
nebetyčné pochybnosti
své mysli,
stoupám vzhůru,
vysoko, výše, nejvýše.

38.

Když přepychově krmím
temné pochybnosti své mysli,
padám dolů,
hluboko, hlouběji, nejhlouběji.

39.

Stoupám vzhůru,
když se stávám
svým srdcem čistoty a jednoty.

40.

Padám dolů,
když se stávám
svou myslí nečistoty a rozdělení.

41.

Když pláču pro
zážitek nezbytnosti Boha,
stoupám vzhůru.

42.

Když se pyšním
svým pokusem o sebeanalýzu,
padám dolů.

43.

Stoupám vzhůru
nesmírně vysoko
ve chvíli,
kdy navždy odstraním
korunu a trůn svého ega.

44.

Padám dolů
do naprostých hlubin
ve chvíli, kdy si hrdě
a suverénně užívám
koruny a trůnu
svého ega.

45.

Stoupám vzhůru,
když prostě zvoním
na zvonek aspirace svého srdce.

46.

Padám dolů,
když byť jen jemně udeřím
na gong předvádění své mysli.

47.

Stoupám vzhůru,
když používám
své oko aspirace
a své srdce víry.

48.

Padám dolů,
když zaměstnávám
svou příliš sebejistou mysl
a své arogantní vitálno.

49.

Když považuji Boha
za svůj jediný doprovod,
okamžitě
stoupám vzhůru.

50.

Když považuji buď svou mysl,
nebo své vitálno za svůj doprovod,
nevyhnutelně
padám dolů.

51.

Když se probudím
z kómatu své duchovnosti,
stoupám vzhůru.

52.

Když se i nevědomě těším
z dramatu svého ega,
padám dolů.

53.

Když užívám svou oddanost Bohu,
abych pozvedl úroveň světa,
stoupám vzhůru.

54.

Když užívám svou pyšnou mysl,
abych pozvedl úroveň světa,
padám dolů.

55.

Když se modlím k Bohu:
„Můj Pane, nepouštěj mě
ze svého Sevření,“
Bůh se usmívá
a já stoupám vzhůru.

56.

Když si myslím, že dokážu
řídit loď svého života
snadno a dokonale zcela sám,
padám dolů.

57.

Když získávám nesmírnou radost
z každé drobné věci,
kterou dělám,
stoupám vzhůru.

58.

Když nezískávám žádnou radost
bez ohledu na to, co dělám
či jak to dělám,
padám dolů.

59.

Když si užívám
blaženosti poslušnosti Bohu,
stoupám vzhůru.

60.

Když si užívám
sopky neposlušnosti Bohu,
padám dolů.

61.

Když se stávám
svým srdcem oddanosti Bohu,
stoupám vzhůru.

62.

Když se stávám
svou myslí závislou na zmatení,
padám dolů.

63.

Když Boží Soucit
řídí loď mého srdce,
stoupám vzhůru
do nebe.

64.

Když dovolím své mysli,
aby řídila loď mého života,
padám dolů
do bezedné propasti.