Tanec života, část 1

Návrat na obsah

1. Porazil jsem tvou nevědomost

Když jsem si myslel, že jsem ten,
kdo koná všechny mé skutky,
ztratil jsem se v mlze.
Zemřel jsem.
Stal jsem se císařem obrovských neúspěchů.
Moje duše vyšla do popředí,
utěšujíc mou slepou nevědomost.
Bůh se zjevil ve své nejvyšší Podobě.
"Ty blázne, zasnoubil ses s nemožností,
s krásou bez života.
Neplýtvám ani lístkem.
Porazil jsem pro tebe tvou divokou nevědomost,
aby se vyrovnala Mému transcendentálnímu Trůnu."

14. Děti himálajských jeskyní

Mistr veřejně prohlásil:
„Moje naděje a má víra
je soustředěna v mých mladých žácích."

Starší žáci zasténali:
„Mistře, sbohem.
Navždy tě opouštíme."

Mistr pak řekl:
„Moji skuteční žáci jsou ti
kdo popřeli sami sebe."

Mladí žáci křičeli:
„Mistře, okamžitě tě opouštíme.
Tolik jsme pro tebe udělali.
Tvá nestydatá nevděčnost
si nás nezaslouží."

Kdo zůstal?
Pouze děti, děti himálajských jeskyní
pro Transcendentální Palác.

15. Jsem šťastný

Jsem šťastný,
protože
moje mysl zapomněla, jak
počítat.

Jsem šťastný,
protože
moje srdce zapomnělo, jak
váhat.

Jsem šťastný,
protože
můj život vždycky umí
tolerovat.

16. Jak jednat s Bohem

Zocelil jsem své nervy, abych se postavil Bohu.
Posílil jsem svou vůli, abych zajal Boha.
Uklidnil jsem svou mysl, abych přivítal Boha.
Vyprázdnil jsem své srdce, abych si cenil Boha.

20. Za svítání mého srdce

Miloval jsem ranní procházky svého života.
Krása naděje vedla mé oči a provázela mé kroky.
Miluji polední běhy svého života.
Holý život skutečnosti
poslal nejistotu do vyhnanství zkázy.
Budu milovat večerní klopýtání svého života.
Život božský obejme propast vědy.
Večer neznamená konec.
Večer je předzvěstí čistějšího svítání
a jasnějšího slunce.
Za svítání mého srdce má příprava začne.
Na slunci mé duše má dokonalost vykvete.

29. Toužím být jedním

Toužím být jedním
s Prachem Tvých Nohou.
Toužím být jedním
s Úsměvem Tvých Očí.
Toužím být jedním
s Láskou Tvého Srdce.
Toužím být jedním
s Vesly Tvé Lodi.
Toužím být jedním
se Září Tvého Slibu.
Toužím být jedním
s Proudem Tvého Života.
Toužím být jedním
s Vítězstvím Tvého Praporu.

42. Dělám nemožné, jak?

Rozhodl jsem se, co chci.
Budu naslouchat hlasu ve svém nitru.
Věřím,
že je všemilující, všenaplňující.
Vím,
že je všemilující, všenaplňující.
A je to přesně tak.
Má víra je má síla.
Mé poznání je má síla.
Dělám nemožné,
protože můj život neustálého odevzdání
Vůli Nejvyššího
mě naučil jak.

46. Vidět tvář radosti

Aby viděl tvář radosti,
šel se světem.
Neměl radost.

Aby viděl tvář radosti,
přizpůsobil se přáním ostatních.
Neměl radost.

Aby viděl tvář radosti,
dovolil ostatním, aby ho pomluvili.
Neměl radost.

Aby viděl tvář radosti,
dva dlouhé týdny se postil.
Neměl radost.

Aby viděl tvář radosti,
popřel v sobě dokonce i trošku lidské lásky.
Neměl radost.

Aby viděl tvář radosti,
vstoupil do zóny ticha.
Neměl radost.

Nakonec zašeptal malý ptáček:
„Radost na zemi už není.
Připrav se na svět Za,
kde je radost vdaná za Život Věčnosti.

49. Ona

Myslet na Ni,
znamená stát se vybraným nástrojem Boha.

Meditovat na Ni,
znamená dosáhnout výšin Ráje bez pochyb.

Vidět Ji,
znamená sedět na Transcendentálním Trůnu Nekonečnosti.

Cítit Ji,
znamená stát se Blažeností Nesmrtelnosti.

50. Datum jeho narození je kontroverzní

Datum jeho narození je kontroverzní.
Duše země říká:
„Narodil se 27.
srpna 1931.


Srdce země říká:
„Narodil se 30.
srpna 1931.


Vitálno země říká:
„Narodil se 27.
srpna 1936.


Mysl země říká:
„Narodil se 27.
srpna 1938.


Tělo země říká:
„Narodil se 27.
srpna 1950.


Bůh říká:
„Narodil se dvakrát:
Jednou před začátkem života
v Srdci Ticha,
jednou po konci Smrti
v Hlavě Zvuku.