Tanec života, část 10

Návrat na obsah

451. On a jeho

On a jeho ego se obdivují navzájem.
On a jeho pochybnost se milují navzájem.
On a jeho strach se trýzní navzájem.
On a jeho zklamání se nenávidí navzájem.
On a jeho dokonalost se odmítají navzájem.
On a jeho smrt v sobě žijí navzájem.

452. Tvá nevděčnost je výjimkou

Tvá pýcha mate mou mysl.
Tvá pýcha baví mé srdce.
Tvůj život nepřijímá nic jiného než
nepřetržitou poctu z pošetilého světa.
Nevím, jak
tvá rozpálená hlava
a
tvá potopená mysl
žijí společně.
Nevíš, jak prosit,
Nevíš, jak zpytovat,
Víš jen, jak vybuchnout.
Tady na Zemi
ani tam v nebi
nic nevyroste bez výživy.
Ale
tvá nevděčnost je výjimkou,
opravdu neuvěřitelnou výjimkou.

454. Stejný palác

Pravda a důstojnost
sdílejí stejný palác.
Láska a radost
sdílejí stejný palác.
Otec a syn
sdílejí stejný palác.
Víra a pochybnosti
nesdílejí stejný palác.
Strach a odvaha
nesdílejí ne stejný palác.
Bohužel, nevděčnost nemá palác, vůbec žádný.

455. Jeho nepřítomnost

Jeho fyzická nepřítomnost
snižuje mé malé naděje
a zvyšuje mé velké naděje.

Jeho duchovní nepřítomnost ničí
všechny mé naděje, malé i velké.

V jeho fyzické nepřítomnosti
vidím svůj cíl,
ačkoli docela daleko.
V jeho duchovní nepřítomnosti
vidím jen bezcílné pobřeží.

456. V Cíli duše

Potěšení je nepřítomnost
dočasné fyzické bolesti.

Radost je přítomnost
věčného zisku
v srdci života.

Pochybnost je nepřítomnost
dočasné mentální úlevy.

Víra je přítomnost
věčného osvobození
v Cíli duše.

457. Přijetí

Lidské přijetí
je potvrzením
bolestivé povinnosti.

Božské přijetí
je potvrzením
oduševnělé dokonalosti.

Bůh přijal člověka,
aby ho udělal šťastným.
Člověk přijal Boha
aby udělal sám sebe velkým.

458. Událost a zkušenost

Tělo si myslí,
že nehoda je nevyhnutelnou událostí.
Mysl objevuje,
že nehoda je nepopiratelnou událostí.
Srdce cítí,
že nehoda je zbytečnou událostí.
Duše ví,
že nehoda vede
k užitečné zkušenosti.

459. Usiluj

Usiluj slepě,
a nedosáhneš ničeho.

Usiluj opatrně,
a dosáhneš něčeho.

Usiluj oduševněle,
a dosáhneš všeho.

Usiluj bezpodmínečně,
a hle, vyhrál jsi všechno,
včetně Boha.

460. Smrt

Smrti, jak často mluvíš s Bohem?
"Mluvím s Bohem neustále."

Můžeš mi říct,
o čem se bavíte?

"Mluvíme o našich úspěších
a
zklamáních.
Říkám Mu o svých úspěších
na zemi
a svých zklamání v Nebi.
Bůh mi říká o svých úspěších
v Nebi
a svých zklamáních na zemi.“

Chápu.
Děkuji ti, Smrti.

462. Nula a hrdina

Jsem nula.
Proto
se modlím k Bohu.

Jsem hrdina.
Proto
se starám o člověka.

Když jsem v těle,
reprezentuji nicotu
nuly.

Když jsem v duši,
reprezentuji Poklad
Věčnosti.

463. Když

Když se koncentruje,
záleží na všem.

Když medituje,
nezáleží na ničem.

Když kontempluje,
záleží jen na Bohu.

464. Zvedají se

Když vitálno odejde,
mysl se zvedá.

Když mysl odejde,
srdce se zvedá.

Když srdce aspiruje,
duše se zvedá.

Když tělo aspiruje,
Bůh se zvedá.

465. Ona pečuje

Ona pečuje o lásku,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o oddanost,
on pečuje lhostejnost.

Ona pečuje o odevzdanost,
on pečuje o lhostejnost.
Ona pečuje o křivdy,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o zoufalství,
on pečuje o lhostejnost.

Ona pečuje o lhostejnost.
On se dotýká jejích nohou,
líbá její nohy,
stává se jejím otrokem.