Tanec života, část 11

Návrat na obsah

501. Nemají nic společného

Nejistota je pouze pro ženy;
Muži s tím nemají nic společného.

Nečistota je pouze pro muže;
Ženy s tím nemají nic společného.

Láska je pouze pro Boha;
Lidské bytosti s tím nemají nic společného.

Vděčnost je pouze pro lidské bytosti;
Bůh s tím nemá nic společného.

503. Kdo má všechny odpovědi?

Máš všechny odpovědi?
Ne!

Má všechny odpovědi?
Ne!

Mám všechny odpovědi?
Ne!

Kdo má všechny odpovědi?
Víra, lidská víra,
její víra v sebe sama,
její víra v Boha.

505. Úspěch

Touha čeká na budoucnost,
aby ji vytvořila úspěšnou.

Aspirace skutečně vytváří
budoucnost úspěšnou.

Realizace samotná je úžasným úspěchem.
Realizace je
semenem minulosti,
květem současnosti,
ovocem budoucnosti.

507. Můj pokrok

Bývala doba,
kdy jsem se těžce snažil vyhnout touhám.
Teď se mi touhy vyhýbají, mé aspiraci.

Bývala doba,
kdy jsem se těžce snažil vyhnout pochybnostem.
Teď se mi pochybnosti vyhýbají, mé víře.

Bývala doba,
kdy jsem se těžce snažil vyhnout strachu.
Teď se mi strach vyhýbá, mé odvaze.

Bývala doba,
kdy jsem se těžce snažil vyhnout pokušení.
Teď se mi pokušení vyhýbá, mému osvobození.

508. Kdo je statečný

Ten, kdo slyší, je statečný.
Ten, kdo vidí, je statečný.
Ten, kdo cítí, je statečný.
Ten, kdo myslí, že je statečný.
Ten, kdo touží, je statečný.
Ten, kdo aspiruje, je statečný.
Ten, kdo se odevzdává, je statečný.
Ale kdo je statečný, je Bůh.

509. Nechávám a beru

Nechávám své obavy uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou odvahu.

Nechám svou pýchu uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou pokoru.

Nechám své zoufalství uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou naději.

Nechám svou temnotu ve svém pokoji,
když jdu ven, beru si své osvícení.

510. Nenávidí ho

Strach ho nenávidí,
protože
mluví špatně o strachu,
před svým přítelem, odvahou.

Pochybnost ho nenávidí,
protože
mluví špatně o pochybnosti
před svým přítelem, vírou.

Nečistota ho nenávidí,
protože
mluví špatně o nečistotě
před svým přítelem, čistotou.

Spoutání ho nenávidí,
protože
mluví špatně o spoutání
před svým přítelem, osvobozením.

512. Moudrost

Víra je moudrost,
to řekly jeho modlitby.

Odevzdání se je moudrost,
to naplnilo jeho život.

Láska je moudrost,
která splnila svou povinnost.

Bůh je Moudrost,
která otevřela Jeho Srdce.

513. Vidím, mám a jsem

Pochybnost vidím,
víru mám,
odvahou jsem.

Nevědomost vidím,
moudrost mám,
blažeností jsem.

Oddělenost vidím,
sjednocení mám,
Bohem jsem.

515. Kdo zmešká

Kdo zmešká
Boží Oko,
zmešká hodně.

Kdo zmešká
Boží Úsměv,
zmešká víc.

Kdo zmešká
Boží Srdce,
zmešká nejvíc.

Kdo zmešká
Boží Lásku,
zmešká vše.

516. Je vždy snadné

Je vždy snadné
vzdorovat nevědomosti
z bezpečné vzdálenosti.

Je vždy snadné
uctívat člověka
z bezpečné vzdálenosti.

Je vždy snadné
popírat Pravdu
z bezpečné vzdálenosti.

Je vždy snadné
pochybovat o Bohu
z bezpečné vzdálenosti.

517. Všichni potřebujeme naději

Odvaha potřebuje naději
pro svou aspiraci.

Víra potřebuje naději
pro svou realizaci.

Láska potřebuje naději
pro své odhalení.

Já potřebuji naději
pro své projevení.

518. Jdou společně

Odvaha a Láska
jdou společně.

Odvaha a Mír
jdou společně.

Odvaha a Blaženost
jdou společně.

Odvaha a Bůh
jdou společně.

534. Zralé ovoce

Když myslím na Boha,
stávám se Jeho poupětem.

Když se modlím k Bohu,
stávám se Jeho něžným květem.

Když se koncentruji na Boha,
stávám se jeho nezralým ovocem.

Když medituji na Boha,
stávám se Jeho zralým ovocem.

549. Nezůstávej v ráji

Ó mé tělo,
nezůstávej v ráji
bezmocnosti.

Ó mé vitálno,
nezůstávej v ráji
divokosti.

Ó má mysli,
nezůstávej v ráji
zapomnětlivosti.

Ó mé srdce,
nezůstávej v ráji
nevděčnosti.

Ó má duše,
nezůstávej v ráji
nedbalosti.