Tanec života, část 6

Návrat na obsah

251. Současné události

Bůh konečně našel
na zemi domov.
Vděčnost člověka
souhlasila s udělením
dočasného útočiště Bohu.

Člověk je unavený ze své frustrace.

Lidské pochybnosti pochybují
o svém pyšném úsudku
a pevné sebedůvěře.

Lidský život potěšení
si uvědomil svou pošetilost,
a teď chce, aby život radosti
nahradil jeho dlouholetou kariéru.

252. Má práva

Postavil jsem se za svá práva.
Má práva požadovala
život univerzálního přijetí
a život univerzálního uznání.

Stavím se za svá práva.
Má práva požadují
pláč mého srdce a úsměv mého života.

Postavím se za svá práva.
Má práva budou požadovat
odevzdání-měsíce
ze světa aspirace-slunce.

253. Dobrodružství a pokrok

Dobrodružství Pravdy
je
pokrokem života.

Dobrodružství života
je
pokrokem duše.

Dobrodružství duše
je
pokrokem Boha.

Dobrodružství Boha
je
pokrokem nerostů,
pokrokem rostlin,
pokrokem člověka,
pokrokem stvoření,
pokrokem Stvořitele.

254. Kde je tajný příbytek bezpečí?

Kde je tajný příbytek bezpečí?
V rybníku mysli?
Ne!
Kde je tajný příbytek bezpečí?
   V jezeře srdce?
Ne!
Kde je tajný příbytek bezpečí?
V řece duše?
Ne!
Kde je tajný příbytek bezpečí?
V moři sebe samého?
Ne!
Kde je tajný příbytek bezpečí?
V životě božské Lásky?
Ano!

255. Můj deník

V časných hodinách svítání,
v pozdních hodinách noci,
píši svůj deník.
V mém deníku je jen jediné slovo:
Vděčnost.
Vděčnost Božímu Soucitu,
vděčnost službě člověka,
vděčnost myšlence na své sebepřekonání,
vděčnost svému sebedotazování,
vděčnost svému objevování Boha.

256. Lidský a božský

Lidský komunista
je ten,
kdo od někoho bere
a ostatním dává.

Božský komunista
je ten,
kdo bere sobě
a nabízí ostatním.

Lidský socialista
je ten,
koho miluje vitálno společnosti.

Božský socialista
je ten,
kdo miluje srdce společnosti.

Lidský Bůh
je ten,
kdo žije v moři nevědomosti.

Božský Bůh
je ten,
kdo žije pro moře nevědomosti.

257. Světlo jednoty

Jedna ústa promluvila,
Jedna ruka napsala,
Jedna ruka řídila.
Cíl nabídl svou vznešenou pýchu
jejich výšce dokonalosti.
Dokonalost nabídla svou vznešenou pýchu
jejich mocné aspiraci.
Aspirace nabídla svou vznešenou pýchu
jejich světle jednoty.

258. Tanec

Tanec tužeb
nikdy nekončí.
I když jsou tanečníci
unaveni a popadají dech,
tanec tužeb
nikdy nekončí.

Tanec naplnění
nikdy nezačíná.
I když člověk
pláče a vzlyká,
tanec naplnění
nikdy nezačíná.

259. Tvůj největší zisk

Tvůj největší zisk
nebyl ve stříbře.

Tvůj největší zisk
není ve zlatě.

Tvůj největší zisk
nebude v diamantech.

Tvůj největší zisk
byl v semínku Realizace.

Tvůj největší zisk
je v rostlině Odhalení.

Tvůj největší zisk
bude ve stromě Projevení.

261. Člověk zapomíná

Člověk zapomíná,
že jeho vitálno je ovládáno touhami.

Člověk zapomíná,
že jeho mysl neustále bloudí.

Člověk zapomíná,
že jeho dny na zemi netrvají dlouho.

Člověk zapomíná,
že jeho skutečných potřeb je velmi málo.

Člověk zapomíná,
že má pouze Boha považovat za svého vlastního,
svého zcela vlastního.

263. Jsem Boha a jen pro Boha

Bezmocný je Čas,
když spím.

Zbytečný je Čas,
když pochybuji.

Beznadějný je Čas,
když jsem zoufalý.

Bezbožný je Čas,
když jsem se zastavil.

Nezměřitelný je Čas,
když se pohybuji.

Nezrozený je Čas,
když jsem Boha.

Nesmrtelný je Čas,
když jsem pro Boha.

264. Každý má přidělenu svou práci

Nemluvím o sobě špatně.
Proč?
Nechci brát práci
svým nepřátelům.

Nemluvím o sobě hezky.
Proč?
Obávám se, že by nevypadalo dobře,
kdybych dělal práci Boha.

276. Sladká touha

Sladkou touhu já mám po pevnině Skutečnosti.
Nebudu již více žít život
založený na posbíraných smyšlenkách.
Roztříštěné, rozbité a zničené
skutečnosti života
nemohou již více trápit
mé neohrožené srdce.
Od této chvíle v mé mysli bude kvést jen Boží Skutečnost,
v mém srdci bude růst jen Boží Láska,
v mém životě bude planout jen Boží Objetí.

292. Odevzdávám se

Odevzdávám se radosti,
neboť
radost je síla.

Odevzdávám se lásce,
neboť
láska je vznešená síla.

Odevzdávám se jednotě,
neboť
jednota je nezměrná síla.

Odevzdávám se Bohu,
neboť
Bůh je Absolutní Síla Nejvyšší.