Neposlušnosti, čas se navršil!

Návrat na obsah

1.

Neposlušnosti,
čas se navršil!
Teď zmlkni,
sbal se
a zmiz!

2.

Neposlušnosti,
zničila jsi
krásu mého života
a vůni mého srdce.

3.

Není nic takového
jako zanedbatelná neposlušnost.

4.

Neposlušnosti,
jsi vždy nesnesitelná,
ale nikdy, nikdy nejsi
nepřemožitelná.

5.

Myšlenky neposlušnosti
jsou zodpovědné
za úplnou ztrátu
očí krásy mého srdce.

6.

Bezesně a bezdechu
ochraňuj sám sebe
před drakem neposlušnosti,
ó milovníku Boha.

7.

Dnešní neposlušnost
je
zítřejší
bouřlivou pohromou.

8.

Neposlušnost neomezená
je hladem tvé hlouposti.

9.

Tento náš svět
je plný neposlušných lidí.
Nemůžeš se pokusit
být výjimkou?
Pokus se!
Jistě se ti to podaří.

10.

S nadějí
Bůh vystavěl tento svět.
S neposlušností
si člověk staví svůj svět.

11.

Neposlušný hledající
je odsouzen k brzkému vstupu
do svého hrobu bez duchovnosti.

12.

Neposlušnosti,
Bůh může k tobě přijít
se svým Odpuštěním,
ale nikdy, nikdy se svou Hrdostí.

13.

Poslušnost říká Bohu:
„Otče, řekni mi prosím,
jak Tě mohu těšit více,
nekonečně více.


Neposlušnost říká Bohu:
„Bože, jsi-li skutečně
Vlastníkem
nekonečného Soucitu,
proč mě nemůžeš
učinit šťastným
mým vlastním způsobem?

14.

Ve vnitřním světě
je neposlušnost hledajícího
nebezpečná.
Ve vnějším světě
je neposlušnost hledajícího
nakažlivá.

15.

Ubohý Bože!
Je mi Tě líto.
Jsem si jistý, že jsi nikdy ani nesnil
o mé neposlušnosti.

16.

Neposlušnosti,
podívej se, cos mi provedla!
Proměnila jsi
sny a plamen mé aspirace
v popel mého zklamání.

17.

Můj Pane, prosím Tě,
dej mi schopnost
ukončit mou dlouhou známost
a spojení
s neposlušností.

18.

Neposlušnosti,
neuvědomuješ si,
že kvůli tobě můj Pán pláče?
Nevidíš,
že jsi pohltila
Boží Horu Nadějí
ve mně?

19.

Ó neposlušnosti mé mysli,
ó nevděčnosti mého srdce,
řekněte mi,
kdo koho první navedl,
abyste netěšily Boha?

20.

Běda, loď mého života pluje
mezi neposlušností mého života
a rozpaky mé duše.

21.

Poslušnost se zbožně
snaží, aby spatřila
Boží Šťastné Srdce.
Neposlušnost se hrdě
odvažuje spatřit
Boží Sopečné Oko.

22.

Neposlušnost vůči Bohu
je spánkem všeobecné nevědomosti.

23.

Poslušnost je
evoluce srdce Země.
Neposlušnost je
revoluce života Země.

24.

Můj Pán Soucitu
mi přislíbil,
že mě bude držet za ruku
dokonce i v pekle mé neposlušnosti.

25.

Byl jsem prchavým snílkem
síly neposlušnosti Bohu.
Ale nyní jsem
stálým obyvatelem
blaženosti poslušnosti Bohu.

26.

Neposlušnosti,
Bůh je tebou
nekonečně více rozmrzen,
než se kdy můžeš odvážit
představit!

27.

Neposlušnosti,
co vyžaduješ, je neustálé
pozorné uznání
od Boha,
ale co potřebuješ, je neustálá
dokonalost osvícení
od Boha.

28.

Neposlušností je
činit si na Boha
výstřední požadavky.

29.

Neposlušnosti,
hanba tobě!
Jsi tím nejhorším možným extrémistou
v zamítání Boha.

30.

Neposlušnosti meče mé mysli,
nechci tě.
Poslušnosti flétny mého srdce,
miluji tě a potřebuji tě.

31.

Neposlušnosti,
opustila jsi duchovnost.
Neposlušnosti,
odhodila jsi úplnost.

32.

Pýcho neposlušnosti, schovej se!
Hněv mého zklamání
je připraven
plísnit tě nemilosrdně.

33.

Neposlušnost znamená
drzé odmítnutí mysli
klanět se osvícenému srdci.

34.

Neposlušnost znamená
nestoudnou tahanici mysli
s nevinným Bohem.

35.

Neposlušnost znamená
zničení univerzálního slibu
jednoty srdce.

36.

Neposlušnost je
tvrdý zpochybňovač Boha.

37.

Neposlušnost se raduje
ze sebeuvaleného vyhnanství
od Boha.

38.

Neposlušnosti,
jsi slepá!
Copak nevidíš,
že míříš
k nezmapované pustině?

39.

V duchovním životě -
dvě skutečná zvířata:
neposlušnost,
rozzuřený slon

40.

Neposlušnost je
největší autorita zápornosti
v činu.

41.

Neposlušnost je
zcela ochromujícím
úpadkem duchovnosti.

42.

Neposlušnost
je štěkající pes-zpochybňovač Boha.

43.

Neposlušnosti,
jsi víc než
hladovění aspirace.
Jsi víc než
smrt aspirace.
Jsi vskutku
hrobem aspirace.

44.

Neposlušnosti,
učíš mě,
jak Boha nemít rád
a jak Boha odmítat.
Jasně však vidím,
že tvé dny jsou sečteny,
pro Boží
Soucit, Osvícení a Uspokojení
jež budou nakonec vítězné
v mém životě
i prostřednictvím mého života.

45.

Neposlušnosti,
nemáš ty štěstí?
Bůh to nevzdal
dokonce ani s tebou.

46.

Neposlušnosti,
říkám ti jednou provždy,
udělej tu správnou věc:
podívej se do Božího
Soucitem zaplaveného Oka.
Buď tou správnou věcí:
hledajícím Božího Odpuštění
a milovníkem Božího Naplnění.

47.

Neposlušnosti,
Bůh Soucit šeptal.
Nenamáhala ses odpovědět.
Nyní Bůh Spravedlnost burácí:
„Odevzdat se musíš!
Neunikneš!
Neunikneš!

48.

Neposlušnosti,
včera stál Bůh před tebou
jako pouliční žebrák.
Dnes ten samý Bůh
stojí před tebou
jako Absolutní Pán, Velitel Nejvyšší.

49.

Neposlušnosti,
Božím protivníkem jsi.
Víš, co Bůh dělá?
Přestože ví, kdo jsi —
snílkem o zničení,
milovníkem zničení,
tím, kdo se těší ze zničení —
považuje tě za svého vlastního,
zcela vlastního.

50.

Neposlušnosti,
nemůžeš se pokusit
být důstojným protivníkem Boha tím,
že mu nabídneš svou
horu nevědomosti
a oceán nevědomosti?
Nemůžeš se pokusit stát se
Jeho na Věčnost nejvybranějším nástrojem,
abys Jej miloval,
abys Jej naplnil způsobem Jemu vlastním?
Nezapomeň,
že patříš Bohu.
Nezapomeň,
že jsi pro Boha,
JEN.