Zážitky vyšších světů

Návrat na obsah

Proč meditujeme?

Sri Chinmoy: Meditace je naprosto nezbytná pro ty, kdo chtějí mít lepší a více naplňující život. Pokud cítíte, že jste spokojeni s tím, co máte a čím jste, do oblasti meditace nemusíte vstupovat. Pokud však cítíte, že hluboko uvnitř vašeho srdce je pustá poušť, rád bych řekl, že meditace je odpovědí. Meditace vám přinese vnitřní radost a mír mysli. Meditace vás nikdy neodvede od vašich rodičů, od vašich dětí, od vaší rodiny. Ani náhodou. Jen posílí spojení s vašimi blízkými, protože uvnitř nich uvidíte samotnou existenci Boha.

Chcete-li si rozvinout nadání nebo zvětšit schopnosti v jakékoli oblasti, rád bych řekl, že je nutné se věnovat určité vnitřní disciplíně. Pokud jste zpěvák a chcete zpívat nekonečně lépe, říkám vám, váš hlas bude mnohem lepší, když budete aspirovat. Na zemi není nic, co by se s pomocí duchovnosti a meditace nedalo zlepšit.

Chcete-li zjednodušit svůj život, meditace je odpovědí. Chcete-li naplnit svůj život, meditace je odpovědí. Chcete-li mít radost a nabízet radost celému světu, meditace je jedinou odpovědí.

Jestliže meditujete, abyste zapomněli na své utrpení nebo problémy, nemeditujete ze správného důvodu. Pokud však meditujete, jen abyste potěšili Boha a naplnili Boha Jeho vlastním Způsobem, vaše meditace je správná. Jakmile Boha potěšíte a Bůh je ve vaší meditací naplněn, stává se Jeho úkolem odebrat vaše utrpení a problémy. Pokud však meditujete proto, abyste unikli ze světa nebo svět vyzvali a postavili se mu, děláte nesprávnou věc.

Meditace je vědomá schopnost, kterou musíte používat každý den a každou vteřinu, abyste vstoupili do své nejvyšší božskosti, ve které se konečné zcela ztrácí v Nekonečném. Když meditujete, konečná existence, kterou máte a kterou jste, se může snadno ztratit v Nekonečném a zcela se s Nekonečným sjednotit. To je meditace, a to je to, co pro vás meditace může udělat.

Jak se medituje na vaší cestě?

Sri Chinmoy: Naše cesta je cestou srdce. Říkám svým žákům, že musí zcela vyprázdnit své srdce, aby Shůry mohl sestoupit Mír, Světlo a Blaženost a naplnit jejich vnitřní nádobu. Chce-li někdo následovat cestu srdce, všechny emocionální potíže, starosti, úzkosti a nebožské vlastnosti ho opustí a nahradí je Mír, Světlo a Blaženost Shůry.

Když meditujete, snažíte se otevřít srdce a celou bytost. Někdy se stane, že srdce otevřete a dveře necháte otevřené, a když chce host vejít, v tu chvíli je zavřete. Množství Míru, Světla a Blaženosti, které vnitřní nádoba pojme, je omezené. Nádoba má své vlastní vědomí. Můžete ji nechat prázdnou, ale i ona se musí snažit přijímat. Jedině tehdy skutečně můžete mít dobrou meditaci.

Náš pokrok bude rychlejší, když budeme meditovat na srdce. Když meditujeme na mysl nebo v mysli, máme pocit, že toho o duchovním životě víme už mnoho. Avšak jakmile se ponoříme hluboko dovnitř, zjistíme, že o duchovním životě nevíme téměř nic. Jen jsme v hlavě nashromáždili pozemské informace – informace a nic jiného. Když ale meditujeme na srdce, cítíme, že jsme jako děti, které se chtějí od mámy nebo táty vše nově naučit. Dítě cítí, že nic neví, vše se chce ale naučit správným způsobem.

Moje rada hledajícím, kteří by chtěli následovat naši cestu, tedy zní, aby se soustředili a meditovali na srdce. A dokonce i ti, kteří se na naši cestu nebudou hodit, mohou zkusit meditovat na srdce. Nejen naše cesta zdůrazňuje, jak je meditace na srdce důležitá. Jsou i jiné cesty a jiní duchovní Mistři, kteří také zastávají stejný názor.

Byl byste prosím trochu konkrétnější, když mluvíte o „meditaci na srdce“? Máte na mysli, abychom meditovali na fyzické srdce nebo na duchovní centrum?

Sri Chinmoy: Když zjistíte, že je pro vás obtížné meditovat na duchovní srdce, můžete se soustředit na fyzické srdce v hrudníku. Nicméně poté, co na toto místo budete meditovat několik měsíců nebo rok, ucítíte, že v tomto obyčejném lidském srdci je božské srdce. A uvnitř božského srdce se nachází duše.

Uvnitř božského srdce je světlo, uvnitř lidského srdce si však můžeme povšimnout působení emocionálního vitálna. Emocionální vitálno se nalézá v okolí pupku. Odtud se ale může dostat do fyzického srdce a vytvořením připoutání vše zničit. Jestliže člověk dokáže meditovat na duchovní srdce, nemůže existovat připoutání. Je to naprosté nelpění. Začínáme tedy lidským srdcem a z lidského srdce musíme vstoupit do božského srdce. Jinak, pokud zůstaneme u lidského srdce, se velice často staneme obětí připoutání a emocionálních problémů.

Jak často bychom měli meditovat?

Sri Chinmoy: Můžete meditovat brzy ráno a – pokud je to možné – večer předtím, než jdete spát. Můžete meditovat i během dne, pokud máte chvilku času a cítíte k tomu opravdovou inspiraci. Je ale lepší dobře meditovat jednou denně, ráno, a po zbytek dne to nechat být, než pětkrát nebo šestkrát denně sedět se zavřenýma očima a jen si přitom nechat v hlavě honit příjemné myšlenky.

Někteří lidé meditují třikrát, čtyřikrát, šestkrát denně. Rád bych ale řekl, že počet není důležitý. Pokud jste skutečně inspirováni, meditujte dvacetkrát. Pokud však necítíte inspiraci, plýtváte svým drahocenným časem a jen podvádíte sami sebe. Při každé meditaci musíte nabízet dech svého srdce a světlo své duše, které vynášíte do popředí. Jen tehdy stojí za to meditovat. Jinak jen urážíte možnosti své duše. Prosím ciťte potřebu meditovat, dokonce i kdyby to bylo jen jednu minutu jednou za den. Uděláte-li to z celého srdce, dokonce i když to bude jen na prchavou minutu, má to smysl.

Máte-li inspiraci, meditujte. Znamená to, že jste získali svolení Nejvyššího. Je-li to volání Nejvyššího, pak poběžíte rychle, velice rychle, neboť On je velitelem uvnitř vás.

Mnoho lidí říká, že meditují čtyřikrát nebo šestkrát denně. Na co však meditují? Meditují na své šéfy nebo meditují na svého přítele nebo svou přítelkyni. To není žádná meditace. Dokážete-li meditovat nanejvýš oduševněle, cítíte-li, jak vás vaše aspirace nese, jen tehdy se jedná o skutečně hodnotnou meditaci. Přijde ale den, kdy vás vaše vnitřní bytost donutí meditovat dvacet čtyři hodin denně.

Je Mistr ke správné meditaci nezbytný?

Sri Chinmoy: Nikdo vás nenutí mít Mistra, ale rozhodně se to doporučuje. Víte, že existuje cíl, a vy tohoto cíle chcete dosáhnout. Jste-li moudří, necháte si pomoct od člověka, který vám dokáže ukázat nejjednodušší, nejbezpečnější a nejvhodnější cestu k tomuto cíli. Pokud chcete, aby vám realizace Boha trvala stovky a tisíce let, duchovní Mistr není zapotřebí. Chcete-li však cíle dosáhnout tím nejrychlejším způsobem, pak je zajisté nezbytný.

Když se chcete stát lékařem, chodíte do školy a učíte se od lékařů. Pokud se nebudete učit od žádného lékaře, nebudete nikoho operovat, protože zacházíte s lidským životem. Guru je jako duchovní lékař. Vyoperuje váš strach, pochybnost a žárlivost. Nejprve zpochybňujete existenci Rozlehlosti, Neznámého. Poté se Rozlehlosti obáváte, protože máte pocit, že není vaší součástí a že vás pohltí. A potom na Rozlehlost žárlíte, protože vnímáte, že je veškerým osvícením, naplněním a dokonalostí, zatímco váš život je samou temnotou, zklamáním a nedokonalostí. A tak než začnete operovat druhé, musíte nejprve studovat u duchovního lékaře, u duchovního Mistra. Vyléčí vás a poté vás naučí, jak léčit ostatní

Jak můžeme objevit svého Vnitřního kormidelníka a naslouchat mu?

Sri Chinmoy: Abyste nalezli Vnitřního kormidelníka, musíte jít hluboko dovnitř. Meditace vás k Vnitřnímu kormidelníkovi dozajista zavede. Meditace je proces, který vám ukazuje, jak jít hluboko dovnitř. Meditace je cesta, která vás vede k nejzazšímu cíli. Meditace je také vnitřní ujištění o vašem spojení s Absolutním. Když hledající medituje, slyší poselství Shůry, od svého Milovaného Otce, nebo poselství své vlastní vnitřní bytosti. A když se snaží poselstvím vnitřní bytosti nebo příkazům Shůry naslouchat, přeměňuje svůj vnější život nedokonalosti na život dokonalé dokonalosti.

Ve škole máte učitele, který vás vyučuje a předává vám své světlo moudrosti s pomocí jazyka. I v duchovním životě vyučuje učitel pomocí jazyka. Avšak jazykem duchovního učitele je meditace. Meditace je vnitřní jazyk, a učitel vyučuje meditaci prostřednictvím ticha. Pro vašeho profesora by nebylo snadné vyučovat prostřednictvím ticha a pro studenta by také nebylo snadné se prostřednictvím ticha učit. Duchovní učitel však bude pět minut v tichosti meditovat a během této meditace nabídne mír, světlo a blaženost. Může vás učit buď tak, že vám dá určité pokyny, nebo svým tichým pohledem. Většinou ale duchovní učitel vyučuje prostřednictvím ticha, neboť takovýto způsob je nejúčinnější.

Ve škole studujete filosofii a používáte hledající mysl. Při meditaci se ale mysl vůbec nepoužívá. To neznamená, že se z nás stal hlupák, vůbec ne. Jen se dostanete daleko za oblast mysli a rozvíjíte se ve sféře duše.

Když medituji, často ve svém vědomí cítím rozpor. Část mého vědomí je v hluboké meditaci, zatímco druhá část mého vědomí to pozoruje a neustává v průběžném komentování toho, co zažívám. Jak bych to mohl překonat?

Sri Chinmoy: Ve vašem vědomí by neměl být žádný rozpor. Když budete meditovat správně, vaše vědomí se stane jedinou existencí. Pokud cítíte, že vytváříte průběžné komentáře, je to tím, že buď vaše mysl, nebo vitálno, nebo fyzické nejsou zcela sjednocené s vaší meditací. Vaše srdce a duše meditují nanejvýš oddaně, ale mysl tu zřejmě není. Na naší cestě přikládáme větší význam srdci než mysli. To však neznamená, že mysl zamítáme nebo opomíjíme. Mysl se musí sjednotit se srdcem, aby je duše mohla nést společně. Když meditujete, vaše mysl někdy nechce sedět vedle srdce anebo se s ním nechce sjednotit. Proto jste si vědom rozporu ve svém vědomí. Pochází z mysli. Ve vašem případě velmi zřídka pochází z vitálna.

Existují tři stavy meditace. První stav je ten, ze kterého jste měl tento zážitek. Ačkoliv jste měl velmi dobrou, vysokou, hlubokou a vznešenou meditaci, cítil jste, že tam nebyla celá vaše bytost. Svou bytost můžete rozdělit na části. Jestliže by tam byla celá vaše bytost, nemohl byste ji rozdělit; tělo, vitálno, mysl, srdce a duše by byly dohromady. Ačkoliv ve svém psychickém vědomí máte velmi vysokou meditaci, nebude zcela úspěšná, protože se jí neúčastní všichni členové vaší vnitřní rodiny.

Ve druhém nebo vyšším stavu meditace uvidíte, že jste se zcela sjednotili se svým vědomím. Nyní jen používáme pojem „vědomí“, ale na tomto stupni budete ve skutečnosti schopni vidět a cítit, co vědomí je. V každém okamžiku dokážete vidět pruh božského světla, vše prostupujícího světla uvnitř vás, které vás sjednotilo s tím Nejvyšším. Na tomto stupni meditace se stáváte spojnicí mezi Nebem a zemí.

Třetí a nejvyšší stav meditace je transcendentální meditace. Na tomto stupni dokážete cítit nebo vidět sami sebe jako meditujícího i jako meditaci samotnou. Na tomto stupni jdou ten, kdo vidí, a viděné bok po boku. K tomuto dochází jen v nejvyšším Transcendentálním Vědomí, když překročíte tanec přírody. Všichni žáci dosáhnou jednoho dne této realizace, protože se všichni musí povznést nad tanec přírody. Tanec přírody znamená pokušení, zklamání, úzkost, strach, selhání, úspěch a tak dále.

V jedné z Upanišad je zmínka o tom, že existují tři druhy meditace: hrubá meditace, jemná meditace a transcendentální meditace. A tak váš konkrétní zážitek bude jen ve hrubé meditaci. Druhý stav, který jsem zmiňoval, bude jemná meditace.
Třetí stav je transcendentální meditace, kde se zcela sjednotíte se svou meditací a ve stejný okamžik zůstanete za ní. Po celou dobu cítíte, že jste za, za. Na druhou stranu to neznamená, že v hrubé meditaci nemůžete vstoupit do své nejhlubší meditace. Ne, můžete. Ale z meditace se bude těšit jen jedna část — vaše srdce; fyzické, vitálno a mysl se nebudou z nejhlubší meditace těšit. Proto se jí říká hrubá.

Někdy se cítím velice smutná, když sestoupím dolů.

Sri Chinmoy: Smutek, který cítíte, je zcela přirozený, protože jste byla ve vyšším světě a poté jste se vrátila na pozemskou úroveň. V tu chvíli do vás vstupují starosti a problémy světa. Pokud však budete upřímně meditovat několik let, tyto problémy vám nebudou stát v cestě, protože jakmile sestoupíte z meditace, budete mít ohromný mír, vyrovnanost, radost a lásku k lidstvu. Máte-li obrovskou lásku k lidstvu, pak se v tu chvíli nebudete cítit vyčerpána.
Nyní bezmezně milujete své dítě. Ale jakmile budete meditovat několik let, budete své dítě milovat ještě více, protože uvnitř něj ucítíte přítomnost Boha. Nyní ve svém dítěti po celou dobu přítomnost Boha necítíte. Když zlobí nebo něco rozbije, nemyslíte si, že jeho prostřednictvím působí Bůh. V tu chvíli se rozzlobíte a řeknete: „Ne, ne, to není Bůh; to je vtělený čert.“ Ale přijde doba, kdy uvidíte Boha ve svém synovi po celou dobu bez ohledu na to, co bude dělat nebo co bude říkat. Až dospějete do tohoto bodu, nebudete se cítit smutná, když sestoupíte ze své meditace. Naopak, i když začnete vykonávat činnosti běžného života, dokážete si udržet stejnou radost, blaženost, mír a vyrovnanost.

Jak bychom měli meditovat?

Sri Chinmoy: Meditace se odvíjí od úrovně každého člověka. Pokud jste v meditaci začátečník, budete meditovat určitým způsobem, a pokud jste pokročilý, budete samozřejmě meditovat jiným způsobem. Záleží to na stupni vývoje člověka, na tom, jak daleko jste pokročili.

Pro začátečníka je lepší začít koncentrací. Jinak do vaší mysli, když začnete meditovat, vstoupí milióny nezvaných myšlenek. Nepodaří se vám meditovat ani vteřinu, zatímco když se koncentrujete, odmítáte špatné myšlenky, které do vás vstupují.

Koncentrace nám přináší intenzitu a meditace nám přináší rozlehlost a ušlechtilost. Pokud máte pocit, že jste do určité míry pokročilí, můžete vstoupit do meditace i bez koncentrace. Pokuste se mysl utišit, zklidnit a vyprázdnit. Nepusťte do mysli žádnou myšlenku a potom ciťte, že jste expresní vlak, který stále jede a jede, nezastavuje v žádné stanici. Při meditaci se snažte cítit, že jste vlak, který tou nejvyšší rychlostí jede k cíli, a tento cíl neustále překonává vlastní hranice. Pokaždé, když vlak dorazí do takzvaného cíle, ciťte, že je to jen výchozí bod pro váš další cíl. To je meditace. Pro začátečníka je ale místo meditace lepší začít s koncentrací.