Deset tisíc milovaných květů, část 10

Návrat na obsah

901 To skutečné ve mně

Čistota probouzí to skutečné ve mně:
jednotu.
Pokora zvětšuje to skutečné ve mně:
dokonalost.
Vděčnost rozvíjí to skutečné ve mně:
uspokojení.

904 Prohra mého života

Existuje prohra,
která je slavnější
než vítězství,
a tato prohra je
prohrou celého mého života
s Pravdou.

912 Mé nejvyšší uvědomění

Temnota je světlo:
to je mé lidské uvědomění.

Světlo je pro temnotu:
to je mé božské uvědomění.

Temnota je pro světlo:
to je mé nejvyšší uvědomění.

914 Bůh mě vidí jinak

Bůh mě vidí
úplně jinak,
než já vidím sebe.
On mě vidí
jako jiného Boha.

915 Protože mne Bůh miluje více

Právě proto,
že mne Bůh miluje nekonečně více,
než miluji sám sebe,
nemůže si Bůh dovolit
být tak nedbalý k mému životu,
jako jsem já.

918 Tvá hloupá mysl

Žádný div,
že jsi neuspěl
na bojišti života.
Neuspěl jsi,
protože tvá hloupá mysl
je plná chatrných úsudků.

919 Bolesti nás následují

Bolesti, fyzické i ostatní,
nás budou následovat i zítra,
protože jsme je dnes nezrušili
svojí silou duše.

921 Světlo moudrosti ve mně vysvitlo

Světlo moudrosti ve mně vysvitlo v den,
kdy jsem doporučil Pravdu
egu své vlastní nedostatečné přijímavosti.

922 Odpověď

Počkej a uvidíš.
Dočasná prázdnota
nenalezených odpovědí života
nemůže přetrvat,
protože Odpověď sama
již pro tebe
lístek po lístku
rozkvétá.

928 Když se modlím k falešnému bohu

Když se modlím k falešnému bohu,
mé modlení nestačí,
musím k němu běžet.

Když se modlím k pravému Bohu,
On běží okamžitě ke mně.

929 Jestliže toužíš po míru

Jestliže ve svém vnějším životě
toužíš po míru,
tak ve svém vnitřním životě
musíš stát energickým činem.

930 Přes překážky

Uvědomuješ si své
vnitřní překážky?
Jestliže ano, tak neměj strach,
protože tvé uvědomění samotné
tě přenese přes všechny vnitřní překážky.

935 Není zapotřebí

Není zapotřebí,
abych říkal správnou věc.
Jen se ode mne žádá,
abych byl správnou věcí.

941 Každé srdce je krásou

Každé srdce
je krásou
snílka o Bohu.

Každý život
je blažeností
milovníka Boha.

986 Každá obtíž

Každá obtíž je těžká zkouška:
to říká má pravdy se bojící mysl.
Každá obtíž je zvětšená síla:
to říká mé Boha milující srdce.

996 Fontána Bohem naplněných myšlenek

Fontána Bohem naplněných myšlenek mi říká,
že slabé a smrtelné zrození není to, co jsem.