Deset tisíc milovaných květů, část 18

Návrat na obsah

1701 Protože jsi dokonalý

Protože jsi velký,
má mysl tě miluje.

Protože jsi dobrý,
mé srdce tě miluje.

Protože jsi dokonalý,
člověk i Bůh tě oceňují.

1704 Protože je reprezentantem Boha

Protože je reprezentantem Boha
tady na zemi,
opatruje srdce každého,
jako by bylo jeho vlastní.

1707 Ten, kdo se hádá

Bůh mi v tajnosti řekl:
ten, kdo se hádá,
dává přednost své výbušné mysli
před svým míruplným srdcem.

1711 Znát mysl Pravdy

Ten, kdo úspěšně předstírá,
že zná mysl Pravdy,
nepochybně ničí
srdce Pravdy.

1716 Neboj se

Neboj se ničivého chování ostatních,
ale obávej se své vlastní reakce.

1717 Přijatý Pravdou

Jsi přijatý
Pravdou.

To znamená, že jsi osvobozen
Bohem.

1718 Nejprve milovat Boha

Jediný účinný způsob,
jak milovat člověka,
je nejprve bezesně milovat Boha.

1724 Skutečné v tobě

Buď opatrný, buď opatrný!
Musíš milovat
jen to skutečné v sobě
a ne to obyčejné v sobě.

Skutečné v tobě
je tvůj hlad aspirace;
obyčejné v tobě
je tvá hostina pokušení.

1727 Tvůj jediný směr života

Tvůj jediný směr života
je odkrýt krásu
tvého vnitřního Boha
aspiraci tvého vnějšího člověka.

1731 Co dělat s Bohem

Nevíš-li, co se sebou dělat,
tak medituj na Boha.
Nemůžeš-li meditovat,
tak se modli k Bohu.
Nemůžeš-li se modlit,
tak mysli na Boha.
Zanedlouho poznáš,
co dělat s Bohem.

1738 Miluj Boha

Miluj Boha
a nebudeš milovat nikoho jiného.
Obávej se Boha
a nebudeš se bát nikoho jiného.

1741 Dovolíš-li své mysli

Dovolíš-li své mysli,
aby tě podváděla,
dovolíš-li svému vitálnu,
aby tě podvádělo,
pak tě tvá duše nejen potrestá,
ale také se tě zřekne.

1742 Svět rychle zapomene

Svět rychle zapomene,
jak rychle jsi běhal,
ale vždy si vzpomene,
zda jsi vyhrál závod.

1743 Chceš-li vidět své přátele

Určití lidé na tebe mohou myslet,
ale nemusí být tvoji přátelé.
Určití lidé na tebe nemusí myslet,
ale nemusí být tvoji nepřátelé.
Chceš-li vidět své přátele,
tak se dívej buď nahoru
nebo dovnitř sebe.

1747 Slunce Milosti

Máš-li ty schopnost
vytvořit mračna potíží,
potom Bůh má schopnost
vytvořit slunce Milosti.
Pro koho, ne-li pro tebe,
pro tebe samotného?

1750 Podoby

Protože tvůj život
není upřímně duchovní,
tvé srdce chce vypadat čistě,
tvá mysl chce vypadat jistě.

1751 Přiznání není náhrada

Jsi šťastný,
že jsi přiznal své hříchy.
Je mi líto,
že tvé přiznání není náhradou
za zanechání tvých hříchů.

1752 Řešení mysli

Řešení mysli je organizovaný způsob,
jak nedospět k žádnému závěru.

1779 Trpělivost

Trpělivost je nejlepší
tlumič otřesů.
Trpělivost je nejvyšší
objevitel míru.
Trpělivost je největší
věřící v dokonalost.

1798 Tři věci potřebuji zoufale

Tři věci potřebuji zoufale:
starodávné srdce,
moderní paži
a ultramoderní oko.