Deset tisíc milovaných květů, část 21

Návrat na obsah

2005 Cokoli stojí za to mít

Cokoli stojí za to mít,
o to stojí za to
se také podělit.

2015 Pokud je to pravda

Pokud je pravda,
že Ježíš má znovu přijít,
pak je také pravda,
že ty i já bychom měli jít
se s Ním setkat
a přivítat Jej na poloviční cestě.

2017 Protože miluji Boha

Protože se bojím Boha,
nemusím se bát
žádného člověka.

Protože miluji Boha,
musím milovat
všechny lidské bytosti.

2018 Má modlitba a má meditace

Má modlitba
je mou nekonečnou nadějí.
Má meditace je mou
nezrozenou a nesmrtelnou radostí.

2033 Teď je čas

Teď je čas,
kdy správně využít čas.
Dnes je den,
kdy začít dokonalý den.

2037 Žij jen pro Boží Lásku

Nemusíš dokazovat
Boží Lásku k tobě.
Jen ciť, že žiješ
pouze pro Boží Lásku.

2040 Květina naděje, plod naděje

Protože existuje květina naděje,
určitě přijde
i plod naděje.
Jen počkej a dívej se.

2045 Bůh se mě soucitně ptá

Bůh se mě soucitně ptá:
„Budeš k dispozici?“

Nikdy se mě neptá:
„Budeš schopen?“

2054 Bůh má úplnou kontrolu

Nechť tvé srdce
řekne tvé mysli,
že Bůh má nad tvým životem
úplnou kontrolu.
Ihned uvidíš,
že tvé napětí ustoupilo
a tvá jistota
se mocně vrátila.

2055 Uvolni se

Uvolni se,
uvolni se oduševněle,
uvolni se mocně.
Určitě pocítíš
příliv tvůrčí energie
a konstruktivního nadšení.

2058 Jen vyvolení

Každý může začít,
ale jen vyvolení
mohou božsky pokračovat
a nejvýše uspět.

2100 Jedna touha a jedna aspirace

Ó můj Nejvyšší Pane,
mám jen jedinou touhu:
dej mi věc,
která mne potěší na jeden prchavý den.

Ó můj Nejvyšší Pane,
mám jen jedinou aspiraci:
dej mi věc,
která potěší Tebe navždy a provždy.