Deset tisíc milovaných květů, část 3

Návrat na obsah

201 Hodina boha udeří

Nedokončený Sen Boha mne přinesl dolů.
Hodina Boha pak udeřila.

Nekončící Skutečnost Boha mne vezme nahoru.
Hodina Boha ještě jednou udeří.

202 Co jsi udělal

Bůh chtěl,
abys k Němu šel nedotknutý.
Ale co jsi udělal?
Však víš!
Šel jsi k Bohu nezměněný!

210 Dar

Hubuj mne, můj Pane, neúnavně.
Urážej mne, můj Pane, bezvýhradně.
Nezapomeň ale, můj Pane, na svůj Dar.
Před milióny let jsi mi řekl,
že mi dáš schopnost milovat Tě bezesně.
A co víc, nepodmíněně.

211 Oddaný člen Boží společnosti

Chceš-li být oddaným členem Boží společnosti,
okamžitě odmítni to, co nejsi:
jedovaté pochybnosti,
a oduševněle přijmi to, co jsi:
vybraný nástroj Boha.

212 Dva pozorovatelé

Bůh mne sledoval z oblohy
s neměnným Soucitem.
Pozoroval jsem Boha ze země
s rostoucími rozpaky.

214 Dvě naděje

Dvě naděje neustále zpívají
v mém chvějícím se srdci:

jednoho dne začnu milovat
svého Pána Nejvyššího bezvýhradně;

můj Pán Nejvyšší mi potají poví,
že mi navždy odpustil.

221 Jsi unaven, ó Pane?

Jsi z toho unaven,
ó Pane,
že jsi stále dobrý?
Vypadá to, že ano.

Jsi z toho unaven,
ó Pane,
že jsi stále božský?
Vypadá to, že ano.

Jsi z toho unaven,
ó Pane,
že jsi stále dokonalý?
Vypadá to, že ano.

Ó můj Pane Nejvyšší,
pak mne požehnej svým Srdcem Dobroty,
Životem Božskosti
a Rolí Dokonalosti.

229 Oduševnělé štěstí je mým doprovodem

Oduševnělé štěstí
je mým doprovodem.
Proto dojdu velmi daleko.

Plodná jednota
je mým doprovodem.
Proto dosáhnu svůj Cíl Dokonalosti.

236 Ego žije z pozornosti1

Ego žije z pozornosti.
Dokonalost naší nejisté
zvířecko-lidské povahy
žije z Moře Božího Soucitu.


FF 236.-260. Následujících dvacet pět básní bylo napsáno 27. října 1979 na cestě z Hongkongu do Bangkoku.

240 Miluj lidstvo tady

Miluj lidstvo tady,
oduševněle a neustále.
Odměnu dostaneš kdesi jinde,
nepochybně plus nekonečně.

243 Nemožná úloha

Duchovně upevněný život
není snadnou úlohou.
Avšak hmotně uspokojený život
je nemožnou úlohou.

248 Mé svědomí

Mé obviňující svědomí,
miluji tě, protože se o mě staráš,
staráš se o mou dokonalost.

Mé ozařující svědomí,
miluji tě, protože se staráš
o nejvyšší uspokojení
mého Milovaného Nejvyššího ve mně.

256 I můj stín se mi vyhýbá

I můj stín se mi vyhýbá.
I mé tělo mne nemá rádo.
I můj život mi přináší zklamání.
I můj Bůh na mne zapomíná.

298 Zaměňuje zemi s Nebem

Zaměňuje zemi s Nebem,
zavzdychal.

Zaměňuje Nebe se zemí,
zemřel.

Překlady této stránky: Mongolian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče ff-3