Deset tisíc milovaných květů, část 31

Návrat na obsah

3001 Dokud se zcela neztratíš

Dokud se zcela neztratíš
v Srdce Soucitu Boha,
jak se můžeš najít a jak se najdeš
usměvavý u Nohou Ochrany Boha?

3002 Hlavní problém mé mysli

Hlavní problém mé mysli je tento:
myslí si, že může radit Bohu,
jak vytvořit lepší svět.

3004 Chceš-li být dokonalý

Oduševněle se usmívej,
bezesně plakej,
a bezpodmínečně služ,
chceš-li být vždy dokonalý
ve světě stávání se
i ve světě překonávání.

3005 Milované dítě Boha

Lež si nikdy nemyslí, že je lží.
Myslí si, že není nic jiného,
než pravda.

Pravda ví, že je pravdou.
Ví ještě něco dalšího:
ví, že je milovaným dítětem Boha.

3006 Umění přikazovat si

Chceš-li se osvobodit
od neustálých požadavků ostatních,
tak se okamžitě nauč umění
přikazovat si.

3011 Vyřešit své problémy

Chceš řešit
všechny své vnitřní problémy.
Běda, nejsi schopen je vyřešit.
Řeknu ti tajemství z tajemství:
abys vyřešil všechny své vnitřní i vnější problémy,
zkus vyřešit jeden problém —
uvědom si Boha Jeho vlastním Způsobem.
Hle, tvé vnitřní i vnější problémy zmizely.

3014 Jestliže máš špatné myšlenky

Jestliže máš špatné myšlenky,
vyměň je za správné myšlenky.
Jestliže máš špatnou mysl,
dej ji na starost
svému srdci soucitu
a své duši osvícení.

3015 Neustále se snaž zůstat nedotčen

Neustále se snaž zůstat nedotčen
divokým vitálním světem
a neosvíceným mentálním světem.
Jen tehdy psychický svět
ocení tvou krásu
a bude obdivovat tvou čistotu.

3016 Nejsou připraveni

Čistota dychtivě čeká,
aby přivítala mé vitálno.
Upřímnost dychtivě čeká,
aby přivítala mou mysl.
Krása dychtivě čeká,
aby přivítala mé srdce.
Blahobyt dychtivě čeká,
aby přivítal můj život.
Běda, členové rodiny mého těla
nejsou připraveni,
a já nemám ponětí,
kdy budou.

3017 Každý chce ovládat

Mé vitálno chce ovládat mou mysl.
Proto je má mysl krajně rozzlobená.

Má mysl chce ovládat mé srdce.
Proto je mé srdce krajně rozzlobené.

Mé tělo chce ovládat můj život.
Proto jsem zcela ztracen.

3018 Můžeš být šťastný

Můžeš být šťastný,
jen když si tvá mysl připustí,
že někdo jiný má více blaženosti a moudrosti.
Kdo je ten někdo?
Nikdo jiný než tvůj vlastní
modrý pták Věčnosti — tvá duše.

3021 Zítřejší krása ticha

Ve chvíli,
kdy se obrátil zády k minulosti,
pozval jej zlatý úsvit
zítřejší krásy ticha
k projížďce v kočáru
transcendentálního Boha Slunce.

3025 Zvláštní modlitba

Můj Pane Nejvyšší,
mé srdce má zvláštní modlitbu:
„Toužím být vědomé
a neustále užitečné
ve Tvém světle služby
a jen pro blaženost uspokojení Tvého Oka.“

3030 Jen dvě důležité zprávy

Jsou jen dvě důležité zprávy.
První zpráva je:
stroj vděčnosti mého srdce
pracuje velmi dobře.
Druhá zpráva je:
Stroj Odpuštění mého Pána
nikdy nepřestává pracovat.

3036 Horlivá poslušnost

Abys dospěl k jádru všeho,
potřebuješ horlivou poslušnost
nekonečnému Zdroji Věčnosti.

3074 Tři možnosti

Nezapomeň, má mysli,
že máš tři možnosti:
buď můžeš jít od temnoty ke světlu,
nebo od světla k temnotě,
nebo můžeš zůstat, kde jsi,
ve svém vytvořeném nevědomí.

3084 Jen Bůh má sílu

Neměj strach.
Nikdo nemá svou vlastní sílu.
Jen Bůh má sílu
a Jeho Síla
je jiným jménem pro Jeho
bezesnou Lásku.

3095 Bůh má tu upřímnost

Bůh má tu upřímnost,
aby mi řekl, že mne miluje.
Běda, já nemám tu upřímnost Mu říci,
že naléhavě potřebuji Jeho Lásku.