Deset tisíc milovaných květů, část 45

Návrat na obsah

4402 Mohu znovu začít

Můj Pane Nejvyšší,
mé srdce je naplněné vděčností Tobě,
protože mohu znovu začít.

4403 Dva nové způsoby myšlení

Dva zcela nové způsoby myšlení:
milovat Boha Stvořitele nepodmíněně
a sloužit Bohu stvoření bezvýhradně.
V tomto životě nepochybně dosáhnu
těchto dvou nových způsobů myšlení.

4405 Jen jeden božský zájem

Mám jen jeden božský zájem:
manifestovat Boha v této inkarnaci.
Nebudu tolerovat zotročení
žádným lidským zájmem.

4408 Právo si vybrat

Dej své duši právo si vybrat,
dej své mysli právo se vyjádřit.
Budeš se moci těšit z nekonečné Blaženosti
v naprostém Uspokojení Srdce svého Pána.

4411 Tvé srdce si hraje s Bohem

Pro tvou mysl je absolutně nezbytné
modlit se k Bohu,
poněvadž tvé srdce si stále
hraje s Bohem.

4413 Jeden způsob, jak dělat správné věci

Existuje jen jeden způsob,
jak dělat správné věci,
a to je stát se dalším Bohem.

4414 Nejprve se ujisti

Nejprve se ujisti,
že tvé srdce pláče.
Jen tak můžeš očekávat
úsměv Božího Oka.

4415 Tvé vlastní noci nedokonalosti

Abys byl opravdově šťastný,
musíš dělat dvě věci:
musíš přehlížet
večery nedokonalosti ostatních;
musíš vidět
své vlastní noci nedokonalosti.

4417 Jen na dvě otázky musíš odpovědět

Musíš odpovědět jen na dvě otázky:
Země chce vědět,
odkud jsi přišel;
Nebe chce vědět,
kam jdeš.

4418 Pro svou trvalou bezpečnost

Pro svou trvalou bezpečnost
hned najdi Boží Srdce Soucitu.
Nikdo nebude schopen spoutat tvůj život
a nikdo nebude schopen oslepit tvé oči.

4419 Počítej vteřiny

Počítej vteřiny,
zvláště pokud chceš
vyhladovět svou pochybující mysl.
Počítej vteřiny,
zvláště pokud chceš
pravidelně sytit a posilovat
své aspirující srdce.

4420 Chceš-li změnit svůj život

Chceš-li zcela změnit
svůj život,
tak polož své srdce vděčnosti
na oltář svého života.

4422 Volný přístup

Do mého vnějšího domova
má volný přístup každý.
Ale do mého vnitřního domova
nechám vejít jen milovníka Boha.

4423 Dvě osoby mne milují

Dvě osoby mne milují:
Satan a Bůh.

Satan mne miluje,
aby mne mohl použít
jako svého věrného otroka.

Bůh mne miluje,
aby mne mohl mít
jako svého radostného přítele.

4427 Mé srdce touží pracovat pro Boha

Rozdíl
mezi mou myslí a mým srdcem je tento:
Má mysl si chce hrát s Bohem.
Mé srdce touží pracovat pro Boha.

4435 Rychlost vděčnosti jeho srdce

Pravý služebník Boha ví,
že rychlost vděčnosti jeho srdce
je nekonečně větší,
než cokoli jiného v celém Božím stvoření.

4440 Neignoruj mě

Ó překrásný světe,
mluv o mně špatně,
pokud chceš,
pomlouvej mě,
pokud chceš,
ale prosím, prosím,
neignoruj mě.

4468 Neseď tu jen tak

Neseď tu jen tak.
Vstaň!

Nezůstávej stát.
Začni utíkat!

Pokud nemůžeš běžet,
alespoň začni kráčet.

Copak nevidíš, že tvůj Milovaný Nejvyšší
na tebe dychtivě čeká?

4499 V psychickém světě

Ve vitálním světě
jsem každý den používal ctižádostivou mysl,
abych učinil svůj život šťastným.

Nyní v psychickém světě
bez ustání používám aspirující srdce,
abych učinil šťastným sebe.