Deset tisíc milovaných květů, část 51

Návrat na obsah

5002 Dříve než zavolám

Dříve než zavolám,
Boží Oko Soucitu odpoví.

Dříve než odstartuji,
Boží Srdce Soucitu dokončí závod za mě.

5005 Služ plačící zemi

Služ plačící zemi.
Budeš šťastný.
Miluj usměvavé Nebe.
Budeš šťastný.

5008 Zastaralá skutečnost

Dokud se nestaráš,
abys byl svým skutečným
a transcendentálním Já,
tak nezáležíc na tom, co děláš,
nezáležíc na tom, co říkáš,
nezáležíc na tom, čím se stáváš,
stále zůstaneš zcela
zastaralou skutečností.

5009 Nech druhé, aby se těšili

Nech druhé,
aby se těšili
ze své povrchní nadřazenosti.
Ty se zkus radovat
z čistoty uspokojení
a jednoty svého srdce.

5010 Zítřek je vždy

Zítřek je vždy
pro ty, kteří se vůbec nepokoušejí,
a také pro ty,
kteří se nechtějí vzdát.

5011 Tvá správná volba

Tak jako tě těší
tvůj dobrý hlas,
stejně tak bude těšit Boha
tvá správná volba.

5012 Tvá jediná ochrana

Oduševnělý pláč tvého srdce
je tvou jedinou ochranou
proti dešti
nemilosrdného neporozumění.

5015 Vnitřní čistota tvého srdce

Jestliže je vnitřní čistota tvého srdce
aktivní a osvěcující,
potom vnější krása tvého života
musí být aktivní a naplňující.

5020 Neschovávej se

Neschovávej se.
Neplač, aby tě bylo slyšet.
Nezkoušej přesvědčit druhé,
aby tě projevili.

5024 Pán mých myšlenek

Můj Pane, jsem šťastný,
protože jsi Pánem mého života.
Nemůžeš mě učinit dokonalým tím,
že se staneš Pánem mých myšlenek?

5029 Tvé prohry brzy skončí

Tvé prohry na bojišti života
brzy skončí,
protože tvá mysl již není lhostejná
ke spontánnímu nadšení tvého srdce.

5032 Má nejhlubší moudrost

Pokora mé mysli
je mou hlubokou moudrostí.
Vděčnost mého srdce
je mou hlubší moudrostí.
Odevzdanost mého života
je mou nejhlubší moudrostí.

5045 Nestrachuj se!

Nestrachuj se!
Ten, kdo se strachuje,
pohřbívá sám sebe
s nežádanou pomocí mocných paží dneška
a lhostejných očí zítřka.

5046 Říkat, že Bůh stvořil zmatek

Říkat, že Bůh stvořil
zmatek pro tvou mysl
je stejně absurdní,
jako prohlašovat světu,
že můžeš učit Boha
umění dokonalosti.

5050 Bůh tě nepokouší

Bůh tě nepokouší.
Umí všechno kromě
umění pokoušet.
Jsi to ty, kdo pokouší sám sebe.

5051 Podívej, co jsi udělal!

Myslel sis, že bys mohl
objevit sám sebe
naplněním svého života pokušení,
ale podívej, co jsi udělal!
Místo toho, abys našel sám sebe,
tak jsi sám sebe spoutal.

5053 Protože toužíš po dokonalosti

Kvůli tvému štědrému srdci
ti Bůh dal
svůj prosperující Život.

Kvůli tvým čistým očím
ti Bůh dal
Světlo své Vize.

Protože toužíš po dokonalosti
ve všem co děláš a říkáš,
Bůh ti dal
své vlastní nesrovnatelné Uspokojení.

5055 Bůh tě miluje, nezáležíc na tom

Bůh tě miluje,
nezáležíc na tom, co jsi udělal
a nezáležíc na tom, co děláš nyní.
Myslíš ale, že budeš schopen Boha milovat,
jestliže miluje tvou pochybující jedovatou mysl
víc, než miluje tvé oduševnělé nektarové srdce?

5058 Víra probouzí oduševnělé slzy

Víra v Boha
probouzí oduševnělé slzy.
Láska k Bohu
naplňuje božské sliby.

5067 Cesta ozářená sluncem

Veselost
je cestou ozářenou sluncem
k plodnosti Nebes.

5069 Oduševnělé srdce je vždy připraveno

Oduševnělé srdce je vždy připraveno
přijmout obvinění,
když pochybující mysl
dělá všechno špatně.

5070 Nejlepší přístav

Věci se mění.
Léta přinášejí nové hodnoty.
Přesto srdce aspirace zůstává
vždy nejbezpečnějším
a zdaleka nejlepším přístavem.

5078 Vidět dál než jen sebe

Vidět dál než jen sebe
znamená nalézt a cítit
neoddělitelnou jednotu
se svým Milovaným Nejvyšším.

5088 Vše je hotovo

Neříkej, že to dokážeš udělat sám.
Řekni, že Bůh to dělá v tobě
a tvým prostřednictvím.
Pak pohleď, vše je hotovo.