Deset tisíc milovaných květů, část 55

Návrat na obsah

5403 Labyrint rozporů

Lidský život není nic jiného,
než labyrint rozporů.
Neví, jak se modlit,
a přesto si myslí,
že může snadno realizovat Boha.
Je stále plný problémů,
a přesto si myslí,
že si užívá dokonalou dokonalost.

5408 Jednota lásky a povinnosti

Jednota lásky a povinnosti
je dokonalým naplněním
vlastní nejvnitřnější božskosti hledajícího.

5409 Nebe jej pozdravilo

Nebe jej pozdravilo předtím,
než uviděl Tvář Boha
a dlouho před tím,
než si sedl k Nohám Boha.

5413 Uprostřed Věčnosti

Uprostřed Věčnosti
cítil upřímný pláč svého srdce.
Uprostřed Nekonečnosti
viděl božský úsměv své duše.

5416 Dvě dávné otázky

Dvě dávné otázky:
Jak může slaboch realizovat Boha?
Jak se o mě může Bůh starat,
když jsem tak špatný?

5419 Můj hlasitý život miluje

Můj hlasitý život miluje
Boha stvoření.
Můj tichý život se stane
Bohem Stvořitelem.

5421 První svítání času

Viděl jsem první svítání času.
Nemohl jsem věřit svým očím!
Byla to nevýslovná krása duše.

5422 Kam šel Bůh?

Kam šel Bůh?
Šel do Nebe,
aby přijmul
stoupající plameny vděčnosti
tvého srdce.

5425 Můj je usmívající se Bůh

Moje je potápějící se mysl.
Moje je vycházející srdce.
Moje je létající duše.
Můj je usmívající se Bůh.

5426 Bůh zkouší každou myšlenku

Svým žehnajícím Okem zkouší Bůh
každou nemocnou lidskou myšlenku
a potom ji léčí
svým pečovatelským Srdcem.

5428 Ó fyzický světe, přestaň spát.

Ó fyzický světe, přestaň spát.
Ó vitální světe, přestaň naléhat.
Ó mentální světe, přestaň pochybovat.
Ó psychický světe, přestaň váhat.

5432 Umění čisté dokonalosti

Umění čisté dokonalosti
není nemožný sen,
ale nevyhnutelná realita.

5435 Když láska začne řídit mou mysl

Když láska začne řídit mou mysl,
soucit nabídne přístřeší mému tělu
a dokonalost se dotkne mého srdce.

5438 Nebe a já spolu pláčeme

Nebe a já spolu pláčeme,
když se má mysl úmyslně
odmítla změnit
a mé srdce nevědomě
zapomnělo stoupat.

5439 Nic nemůže ohrozit

Nic nemůže ohrozit
srdce ticha mé duše.
Nic nemůže oslabit
dech vděčnosti mého života.

5443 Bůh mě nepotřebuje

Bůh mě nepotřebuje
ne proto, že Jej nemiluji,
ale proto, že necítím,
že Jej potřebuji.

5470 Abys vyléčil všechny problémy

Abys vyléčil všechny problémy,
vyřeš nejprve své vlastní.

Abys miloval úplně každou lidskou bytost,
miluj nejprve Boha.

5479 Oduševnělý úsměv

Oduševnělý úsměv
dokáže roznítit vesmír.

Bezdechý pláč
dokáže nasytit vesmír.

5486 Miluj bojiště života

Miluj bojiště života,
protože radost vždy dýchá
skrytě i otevřeně
jak ve tvém vítězství,
tak i ve tvé porážce.