Deset tisíc milovaných květů, část 57

Návrat na obsah

5602 Zlatá příležitost

Tak jako Boží Hodina nepřichází
každou hodinu, každý den, každý týden,
každý měsíc nebo dokonce každý rok,
kdo ví, takový druh roku
se nemusí znovu objevit po dlouhý čas.
Chceš-li se stát Božím vybraným nástrojem,
tak využij svou zlatou příležitost,
kterou tento rok meditace nabízí.

5603 Medituj, medituj, medituj!

Medituj, medituj, medituj!
Věnuj více pozornosti své meditaci.
Medituj déle.
Medituj oduševněle, oddaně a zbožně.

5604 Jestliže nemedituješ

Jestliže nemedituješ,
tak tvé srdce zůstane nejisté
a tvá mysl zůstane nečistá.
S nečistou myslí
a s nejistým srdcem
nebudeš moci těšit
svého Milovaného Nejvyššího.

5606 Vnitřní vedení svého Mistra

Zda medituješ
ve fyzické přítomnosti svého Mistra,
nebo někde jinde, není důležité.
Nezáleží, kde jsi,
jestliže myslíš na svého Mistra
a medituješ oduševněle,
nutně musíš získat jeho vnitřní vedení.
A toto vnitřní vedení,
které je jeho vnitřní jednotou s tebou,
bude trvat navždy a navždy.

5607 Buď pravidelný, buď dochvilný a buď upřímný

Ve své časné ranní meditaci
buď pravidelný, buď dochvilný a buď upřímný.
Nejvyšší ti odpustí,
tvůj Mistr ti odpustí,
ale ty si nebudeš
nikdy schopen odpustit, nikdy!
Podvádíš-li sám sebe ve své meditaci,
tak nakonec přijde čas,
kdy se spontánně staneš absolutně upřímný.
Potom to budeš ty, kdo nebude schopen
odpustit sám sobě.

5610 Když si vybírá Bůh

Když si vybíráš,
vyber si pro sebe
lepší život.

Když si vybírá Bůh,
vybírá pro tebe
nanejvýš dokonalý život.

5611 Dvě zkušenosti zdravého rozumu:

Dvě zkušenosti zdravého rozumu:
potřebuji Boží Srdce Soucitu;
Bůh miluje mé srdce aspirace.

5614 Utrpení je vnitřní zloděj

Utrpení je vnitřní zloděj.
Musíme ho zkusit za každou cenu chytit.
Jestliže nemůžeme,
náš život zůstane obětí
nevýslovných utrpení.

5617 Zcela nová vize

Zcela nová vize:
Plamen mé aspirace,
jakkoli slabý a chabý,
nemůže být nikdy odsouzen k životu selhání.
Na můj aspirující život láskyplně,
radostně a hrdě čeká život úspěchu.

5645 Člověk, který si získává srdce

Člověk, který si získává
srdce všech,
je bezesně sebedávající duší.

5655 Nežádej o příliš málo

Nežádej o příliš málo.
Uděláš-li to,
Boží Srdce Velkorysosti
bude slzavě zahanbeno.

5664 Není nezbytné

Jestliže je to nezbytné,
můžeš o sobě mluvit dobře.
Ale není nezbytné,
abys mluvil špatně o druhých.

5669 Sen lidstva

Snem lidstva
je dokonalá dokonalost.
Snem Božskosti
je nejvyšší uspokojení.
Snem Boha
je udělat každou lidskou bytost
vědomým a živoucím Bohem.

5670 Neposlušní lidé nikdy neuspějí

Bůh stvořil neposlušné lidi.
Co může Mistr dělat?
Ale Mistr ví toto:
neposlušní lidé nikdy neuspějí.

5672 Nejsnazší věc

Můžeš si myslet,
že něco je nejsnazší věc,
ale nejsnazší může být nejobtížnější.
Protože když něco považuješ za snadné,
v té chvíli tě napadnou
nepřátelské síly
a dají ti pocítit, jak jsi slabý.
Říkáš, že to můžeš udělat,
ale svět i Bůh uvidí,
že nemůžeš!

5674 Dobrý žák

Jsi-li dobrý žák,
budeš se vždy snažit těšit svého Mistra.
Jsi-li spokojen s tím,
že jsi špatný žák,
tak jen zůstáváš v jeho lodi
a celou dobu spíš a chrápeš.
Ale nezapomeň,
dobrý žák se chová
zcela jiným způsobem.

5675 Tři cíle života

Ve svém životě mám jen tři cíle:
Budu neustále bojovat
proti noci nevědomosti.
Budu se s radostí odnaučovat lekce,
které mě naučila má se zemí spoutaná mysl.
Bez selhání budu projevovat
svého Pána Nejvyššího,
když udeří nejvyšší Hodina.

5695 Velmi jednoduchá otázka

Bůh se zeptal na velmi jednoduchou otázku:
Chceš být takový jako On?
Dychtivě čeká
na tvou upřímnou otevřenou odpověď.